Školení programovaní pro prostředí ANSYS

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi využití programovacího jazyka APDL pro psaní maker, dávek výpočtů a tvorbu parametrických modelů v klasickém prostředí ANSYS Mechanical APDL. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Cílem školení je seznámit účastníky s technikami tvorby UDF kódu. Účastníkům je představen postup sestavení, odvození kódu společně s kompilací a implementací do prostředí Fluent. Současně jsou předvedeny demonstrační příklady odvození kódu pro různé fyzikální problémy.

Školení seznamuje účastníky s nástrojem ACT, který je jednotnou platformou v ANSYS Workbench pro programování a skriptování skrze jednotlivé produkty. Účastníci jsou seznámeni s interpretovaným programovacím jazykem Python a jakým způsobem přistupovat k objektové struktuře ANSYS Workbench Project a ANSYS Workbench Mechanical.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi APDL programování v ANSYS Workbench Mechanical. Školení je především zaměřeno na přidávání vlastních rutin v jazyce APDL, pomocí kterých lze rozšířit možnosti výpočtů ve Workbench Mechanical, jako jsou například vlastní okrajové podmínky a zatížení.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin