Školení programovaní pro prostředí ANSYS

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi využití programovacího jazyka APDL pro psaní maker, dávek výpočtů a tvorbu parametrických modelů v klasickém prostředí ANSYS Mechanical APDL. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi APDL programování v ANSYS Workbench Mechanical. Školení je především zaměřeno na přidávání vlastních rutin v jazyce APDL, pomocí kterých lze rozšířit možnosti výpočtů ve Workbench Mechanical, jako jsou například vlastní okrajové podmínky a zatížení.

Cílem tohoto základního školení je seznámit nové uživatele a začátečníky s prostředím softwaru ANSYS Discovary a na praktických příkladech zvládnout výpočty z oblasti základních výpočtů statiky a proudění.

Cílem školení je seznámit účastníky s technikami tvorby UDF kódu. Účastníkům je představen postup sestavení, odvození kódu společně s kompilací a implementací do prostředí Fluent. Současně jsou předvedeny demonstrační příklady odvození kódu pro různé fyzikální problémy.

Školení seznamuje účastníky s nástrojem ACT, který je jednotnou platformou v ANSYS Workbench pro programování a skriptování skrze jednotlivé produkty. Účastníci jsou seznámeni s interpretovaným programovacím jazykem Python a jakým způsobem přistupovat k objektové struktuře ANSYS Workbench Project a ANSYS Workbench Mechanical.

V rámci tohoto pokročilého školení se uživatelé seznámí s možnostmi tvorby parametrických  modelů geometrie a tvorbou maker v prostředí ANSYS SpaceClaim. Nutnou prerekvizitou pro toto školení je znalost práce v prostředí ANSYS SpaceClaim.

Školení seznamuje účastníky s programováním v Microsoft .NET (jazyk C#) s ohledem na ANSYS nástroj ACT, který je jednotnou platformou v ANSYS Workbench pro programování a skriptování skrze jednotlivé produkty. Školení navazuje na “Školení ANSYS Workbench & Mechanical – ACT Programming & Scripting (ACT programování a skriptování)” a prakticky je téměř nutné, aby se učastníci v této problematice orientovali.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin