Školení pro ANSYS Mechanical

Cílem tohoto základního školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s prostředím softwaru ANSYS Workbench Mechanical a na praktických příkladech zvládnout výpočty z oblasti lineární statiky.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s pokročilejšími metodami modelování v prostředí ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou řešení úloh dynamiky v programovém systému ANSYS Workbench Mechanical. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou řešení nelineárních úloh (materiálové, geometrické a kontaktní nelinearity) v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou řešení nelineárních kontaktních úloh v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou modelování materiálových nelinearit v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou řešení nelineárních úloh (materiálové, geometrické a kontaktní nelinearity) v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou teplotních výpočtů. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou řešení únavové životnosti strojních součástí. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s prostředím modulu ANSYS nCode DesignLife a řešením únavové životnosti v tomto prostředí. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s tvorbou výpočtových modelů, které zahrnují vrstevnaté kompozitní materiály. K tomuto účelu se využívá nástroj Ansys Composite PrePost (ACP), který umožňuje uživateli definovat směrové vlastnosti kompozitního materiálu pro konkrétní součást, kterou lze v analýze (statická, modální a další) kombinovat i se součástmi z jiných materiálů. Navíc nástroj ACP umožňuje uživateli hodnotit porušení kompozitního materiálu na úrovni jednotlivých vrstev (lamin), příp. definovat parametry kompozitní struktury a následně s nimi pracovat v parametrické analýze. Zároveň mají účastnící v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou explicitní dynamické analýzy v prostředí ANSYS Explicit. Účastnící mají v průběhu školení možnost si získané znalosti ověřit na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou optimalizace a citlivostní analýzy v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto základního školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s prostředím softwaru ANSYS SpaceClaim Direct Modeler a na praktických příkladech zvládnout vytvoření nových geometrických modelů a jejich úpravy.

Cílem tohoto základního školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s prostředím softwaru ANSYS DesignModeler a na praktických příkladech zvládnout vytvoření nových geometrických modelů a jejich úpravy.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi APDL programování v ANSYS Workbench Mechanical. Školení je především zaměřeno na přidávání vlastních rutin v jazyce APDL, pomocí kterých lze rozšířit možnosti výpočtů ve Workbench Mechanical, jako jsou například vlastní okrajové podmínky a zatížení.

Školení seznamuje účastníky s nástrojem ACT, který je jednotnou platformou v ANSYS Workbench pro programování a skriptování skrze jednotlivé produkty. Účastníci jsou seznámeni s interpretovaným programovacím jazykem Python a jakým způsobem přistupovat k objektové struktuře ANSYS Workbench Project a ANSYS Workbench Mechanical.

V rámci tohoto pokročilého školení se uživatelé seznámí s možnostmi tvorby parametrických  modelů geometrie a tvorbou maker v prostředí ANSYS SpaceClaim. Nutnou prerekvizitou pro toto školení je znalost práce v prostředí ANSYS SpaceClaim.

Školení seznamuje účastníky s programováním v Microsoft .NET (jazyk C#) s ohledem na ANSYS nástroj ACT, který je jednotnou platformou v ANSYS Workbench pro programování a skriptování skrze jednotlivé produkty. Školení navazuje na “Školení ANSYS Workbench & Mechanical – ACT Programming & Scripting (ACT programování a skriptování)” a prakticky je téměř nutné, aby se učastníci v této problematice orientovali.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou řešení dynamickych analýz s tuhými tělesy (Rigid Body Dynamics - RBD) v programovém systému ANSYS Workbench Mechanical.  Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou řešení úloh dynamiky v programovém systému ANSYS Workbench Mechanical pomocí ANSYS Motion. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou modelování akustických a vibroakustických analýzy v prostředí ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

V tomto školení budete seznámeni nejdříve se základy akustiky a zpracování signálu. Tyto znalosti poté budou využity při práci se softwarem. Po provedení základními funkcemi softwaru projdeme několik příkladů, na kterých bude ukázáno využití při práci s naměřenými daty či daty ze simulace. Budete schopni vyhodnotit projev zvuku z hlediska psychoakustiky, porovnávat různé modifikace a testovat tak „what if“ scénáře bez nutnosti vytváření prototypů.

V tomto školení se budeme zabývat přípravou geometrie pro SLM či DED tisk (orientace součásti, vytváření podpor) a následnou simulací procesu tisku, tepelného zpracování či odebírání podpor. Pozornost bude věnována také kalibraci simulace. Budete schopni určit deformačně-napjatostní stavy součásti v průběhu tisku či po něm a na základě výsledků vytvářet modifikace součásti, podpor, vytvářet kompenzovanou geometrii či predikovat riziko kolize nanášecího břitu a tištěné součásti.

 

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin