Přehled novinek verze Ansys 2023 R1

Vytvořeno dne 7. 2. 2023
Image
banner 2023 R1

Klíčové body verze Ansys 2023 R1: 

 • Rychlejší simulace technicky náročných produktů díky novým cloudovým řešením a optimalizovanému využití více grafických procesorů
 • Rozšířená integrace umělé inteligence a dalších pokročilých technologií zefektivňuje uživatelský komfort. 
 • Vylepšení výkonu a integrace pracovních postupů napříč všemi průmyslovými obory.

Přejít rovnou na oblast:

Mechanika  |  Proudění  |  Elektronika |  3D design  |  Explicit  |  Systémy  |  Aditivní výroba  |  Materiály

Vylepšený výkon simulace

Softwary v oblasti strukturálních simulací přinášejí nové funkce a schopnosti, které uživatelům umožňují provádět prediktivně preciznější, efektivnější a přizpůsobitelné simulační analýzy. Nový Ansys 2023 R1 také umožňuje uživatelům efektivněji spouštět velké a rovněž vysoce přesné simulace. Toho nová verze dosahuje překonáváním omezení v kapacitách běžných hardwarových prostředků pomocí vysoce výkonných výpočtů (HPC) a využíváním vylepšených algoritmů řešiče připravených pro práci i s grafickými procesory.
Ansys Gateway podporovaná službou Amazon Web Services nově umožňuje vývojářům, návrhářům a inženýrům spravovat jejich kompletní projekty a počítačově podporované projektování (CAD/CAE) odkudkoli. Lze ji provozovat na prakticky libovolném zařízení pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Tato verze také umožňuje návrhářským týmům rychle vytvářet nebo měnit velikost virtuálních strojů a HPC clusterů. Zároveň zjednodušuje přístup týmům prostřednictvím cloudového řešení AWS do firemního prostředí.
Softwarový balík Ansys 2023 R1 obsahuje aktualizace v komponentě Ansys Fluent s plnou verzí multi-GPU řešiče pro široké spektrum aplikací.

Integrace a automatizace pracovních postupů

Kolekce produktů Ansys Connect se může chlubit vylepšeními uživatelského prostředí, novými integracemi a funkcemi pro snadnější propojení nejnovějších procesů, nástrojů a dat mezi různými inženýrskými týmy. 
„Věříme, že integrace simulačních nástrojů Ansys a MBSE (Model Based System Engineering) nám umožňuje mít přehled nad celým procesem navrhování, snižuje náklady na vývoj, zlepšuje efektivitu inženýrství, podporuje inovace a navrhuje konkurenceschopné produkty,“ řekl Takeo Hashimoto, generální ředitel MBSE Design Center. „S nástroji Ansys a inženýrstvím zaměřeným na MBSE od Hitachi Industry & Control Solutions podpoříme autonomní vývoj v oblasti automotive a pomůžeme zákazníkům řešit jejich výrobní problémy v propojenější společnosti.“
Inženýři v nové verzi dokáží zefektivnit své pracovní postupy pomocí optimalizaci řetězců simulačních nástrojů Ansys optiSLang, který je určen k provádění návrhových studií. Ty umožňují uživatelům rychle prozkoumat optimální návrhy.  

Inovace v celém procesu vývoje produktu

Ansys Granta obsahuje materiálová eko-data a nástroje, nyní již dostupné i v cloudu, které pomáhají optimalizovat výběr materiálů pro nákladově efektivnější a udržitelné produkty.
V kolekci Ansys Electronics mohou uživatelé urychlit simulace anténního pole tím, že paralelně přizpůsobí jednotlivé buňky 3D komponent. Tato pozoruhodná technologie nemá v odvětví obdoby a umožní společnostem daleko lépe navrhovat antény pro satelitní komunikaci, automobilové radary a letecké aplikace. 

Mechanika 

 • Geometry Based Associativity – umožňuje zachovat propojení prvků modelu s geometrickými entitami i po změně geometrie.
 • Geometry Preserving Adaptivity (GPAD) – automatické přesíťování modelu během výpočtu na základě průběžných výsledků respektující původní geometrii modelu.
 • Topografická optimalizace, nové algoritmy umožňují uživateli optimalizovat tuhost skořepinových těles při minimalizaci hmotnosti.
 • Možnost využití „Copy/Paste to Clipboard“ funkce na objekty stromové struktury mezi jednotlivé modely.
 • Funkce INISTATE umožnuje mapovat napjatost (elastické napětí a přetvoření) mezi modely s rozdílnou diskretizaci.

Optimalizace

Topography Optimization Method

 • Nová metoda optimalizace určená pro skořepinové modely.

Image
Novinky Ansys 2023 R1

Mixing Optimization Methods

 • Možnost výběru vícero optimalizačních regionů s různým typem optimalizační metody.
 • Oblastem je možné přiřadit nezávislé výrobní omezení.

Mixable Density Method

 • V možnosti optimalizace Mixable Density Method přibylo výrobní omezení Housing.
 • Možnost definovat tepelné okrajové podmínky ve statické strukturální úloze.

Shape Optimization Method

 • Nové designové omezení – cyklická periodicita a rovinná symetrie.
Novinky Ansys 2023 R1
Novinky Ansys 2023 R1

Proudění

 • Plné vydání Multi-GPU řešiče ve Fluentu.
 • Rozšíření PyFluent frameworku pro pokročilou automatizaci. 
 • Propojení parametrického workflow s morfováním přímo ve Fluentu. 
 • Rozšíření modelů pro simulace vodíkových technologií.
 • Virtual Blade Model pro sofistikovanou náhradu rotorových lopatek. 
 • Pokročilé nastavení numeriky pro vysoké rychlosti v nástroji Fluent Aero
 • Vylepšené ECAD workflow pro teplotní simulace desek plošných spojů (PCB). 
 • Vylepšený OSPRay raytracing engine pro postprocessing dostupný přímo ve Fluentu.
Image
Novinky Ansys 2023 R1

Elektronika

Ansys Electronics Desktop nabízí vysoce integrované elektromagnetické simulátory, simulace elektrických obvodů a systémů, propojení s ECAD programy a tvorbu certifikačních dokumentů. Jednotné prostředí umožňuje uživatelům kombinovat různé typy simulací.

Novinky Ansys Electronics Desktop 2023

 • Nové Parasolid jádro geometrického modeláře Electronics Desktop.
 • Export obrázků v negrafickém režimu.
 • Víceúrovňová distribuce rozsáhlých modelů.
 • Vylepšené API rozhraní pro skriptování vlastností.
 • Vylepšené zjemnění sítí v rozsáhlých modelech.

Ansys Maxwell

 • Objekt vinutí i pro magnetostatické analýzy.
 • Vylepšení výpočtu hustoty elektrodynamických sil.
 • Nové pracovní postupy pro souběžné simulace s programem Ansys Motion.
Image
Novinky verze Ansys 2023 R1

 

 • Podpora paralelních větví ve vinutí realizovaných masivními vodiči.
 • Simulace účinků elektrodynamických sil na PCB.
 • Výpočet mapy účinnosti na základě modelů s redukovaným stupněm volnosti.
 • (ROM) pro asynchronní stroje v nástroji Electric Machine Toolkit.
 • Vylepšené pracovní postupy v nástroji Electric Machine Toolkit.
Image
novinky Ansys 2023 R1
 • Okrajová podmínka pro simulaci tenkých vrstev v 3D DC analýze.
 • Podpora TDM pro různé časové kroky pro FEA a elektrický obvod.
 • Nové nastavení pro výpočet Lorentzových sil v analýze 3D Transient.
 • Nové nastavení pro přeskočení kontroly kvality sítě.

Ansys HFSS a Ansys HFSS 3D Layout

 • Podpora modálních portů a komponent v dizajnech typu Terminal.
Image
Novinky Ansys 2023 R1
 • Vylepšené pracovní postupy pro layout komponent.
 • Vylepšený HPC výkon pro distribuovaný řešič fúze sítí.
Image
Novinky Ansys 2023 R1
 • Iterační řešič pro fúzi sítí.
 • Vylepšený výkon doménového řešiče pro rozsáhlá anténní pole.
 • Možnost nastavení fázového středu v místě portu.
 • Matematické knihovny AMD pro přímý maticový řešič.
 • Vylepšená TDR simulace.
 • Nelineární Drude model pro plazmu.
Image
Novinky Ansys 2023 R1

 

 • Podpora PTD/UTD pro pokročilé dopplerovské zpracování.
 • Vylepšené zohlednění leptání PCB.
 • Vylepšení pro layout, ECAD a výkonu.
 • Vlnové porty v širokopásmovém frekvenčním rozmítání.

Ansys Icepak

 • Grafické sledování výpočtů zpuštěných v dávkovém režimu.
 • Export součinitelů prostupu tepla ve formátu CTM v2.
Image
Novinky Ansys 2023 R1

 

 • Export teplotních dat PCB do programu Ansys Sherlock.
 • Nové nástroje pro tvorbu a umístění chladičů.
 • Nové příklady Getting Started: žebrovaný chladič, RF zesilovač, optimalizace polohy ventilátoru.
Image
Novinky Ansys 2023 R1

 

 • Podpora ROM Delphi pro BGA.
 • Podpora přímého postprocessingu pro hybridné sítě.

Ansys Mechanical AEDT

 • Teplotní kontakty.
Image
Novinky Ansys 2023 R1

 

 • Referenční teplota pro objekty ve Structural.

3D Design

Discovery

Proudění

 • Rotační zóna (Explore a Refine)
 • Možnost specifikování tepelné vodivosti u CHT analýz (Explore)
 • Výpočet tepelné vodivosti v Discovery na základě tloušťky a materiálu u žebrovaných součástí (Explore a Refine)
 • Stlačitelné proudění lze využívat pro porézní médium a CHT analýzy (Explore)
 • Transientní CHT analýza (Explore)
 • Nová okrajová podmínka - tangenciální posuvná rychlost na stěně (Explore a Refine
   
Novinky Ansys 2023 R1
Novinky Ansys 2023 R1

Elektronika

 • Nové možnosti monitorování vlastností antén (Refine)
 • Impedance, velikost a fáze může být zadána jako parametr Port Módu (Refine)
 • Možnost parametrických studií (Refine)
 • Zobrazení sítě a jejích statistik (Refine)
 • Export 3D obrázků (Refine)
Image
Novinky Ansys 2023 R1
Prohlédněte si tento model v rozšířené realitě.

Discovery  Structural

 • Zvýšení přesnosti a zároveň redukce nároků na GPU při výpočtu struktur s tenkou stěnou.
 • Posuzování šroubových a pevných (bonded) kontaktů.
  • Vizualizace statusu – vyhověl/nevyhověl/hraniční.
  • Export výsledkových dat do CSV.
  • Sledování výsledků v rámci monitoru.
 • Součinitel bezpečnosti Bonded kontaktů.
  • Automatický výpočet faktoru z tahové a smykové složky napětí.
  • Posouzení pájených, lepených, … spojů.
Image
Novinky Ansys 2023 R1
 • Rozšíření možností zadávání okrajových podmínek.
  • Bearing load.
  • Síla zadaná pomocí komponent X, Y, Z.
  • Je-li síla zadaná pomocí Remot Pointu, pak je jeho lokace automaticky ve středu vybraných ploch.

Discovery – Modelling

 • Vylepšené možnosti parametrizace.
  • Zamykání parametrů a jejich ochrana před nechtěnou změnou.
  • Parametrizovaní odměřovaných hodnot.
 • Úpravy ploch.
  • Převedení stl na plochy a následné úpravy modelu, při zachování tečností.
Image
Novinky Ansys 2023 R1
 • Nový UI pro měření.
  • Sjednocení měřených parametrů na jedno místo.
  • Možnost nastavit vybranou veličinu jako parametr a zamknout její hodnotu.
 • Podpora velkých modelů.
  • Úprava a práce s modely jejichž dimenze se pohybují v 10 m.
 • Sjednocení nástrojů pro detekování závitů, děr, malých ploch, …
 • Automatický update domény fluidního tělesa.

Explicit

Ansys LS-DYNA

 • Vylepšení ISPH (Incompressible Smooth Particle Hydrodynamics): nový nástroj pro převod dat ze SpaceClaim, lepší vizualizace, výpočet HTC (Heat Transfer Coefficient) pro import do Ansys Mechanical či Fluent a řada dalších.
 • Python knihovna PyDyna.
 • Ucelený workflow pro multifyzikální simulace baterií včetně jejich poškození v důsledku mechanického či teplotního zatížení a následného zahoření.
 • Zvýšení efektivity HPC výpočtů.
 • Silnější integrace LS-DYNA v Ansys Mechanical: kvalita sítě, multi-case modelling, usnadnění pro pádové a nárazové zkoušky.
 • Multiscale simulace a co-simulace (provázání LS-DYNA s jinými řešiči a vzájemná výměna dat řešení během výpočtu).
Image
Novinky Ansys 2023 R1

Ansys Forming

 • Nové nástroje pro modelování upnutí: Intuitivní zadání upnutí, postupné upínání jednotlivých svorek,...
 • Nový způsob zadávání a editace křivek.
 • Vylepšený job manager s podporou Windows MPP, řešení na Linuxových serverech, využití LS-DYNA HPC výpočtů.
Image
Ansys novinky 2023 R1

Systémy

Ansys OptiSLang 

 • Rychlejší algoritmy než kdy dřív.
 • One click optimizer“: optimalizace bez komplikovaného zadávání, s kterou Vám pomůže umělá inteligence.
 • Rozšířená dostupnost algoritmů optiSLangu v rámci Workbench, AEDT, Fluent, MotorCAD, LS-OPT,…
 • Podpora *.tstudy souborů (Ansys ModelCenter).

Aditivní výroba

Nové objekty výsledků pro LPBF proces

 • Hotspot: identifikace míst s potenciálním přehříváním.
 • Recoater Interference: stanovení míst, v kterých může dojít ke kolizi recoateru se stavbou.
 • High Strain: určení míst náchylných na inicializaci trhlin.
Image
Novinky Ansys 2023 R1

 AM octree adaptive meshing

 • Speciální případ nelineární adaptace sítě při Inherent Strain simulaci.
 • Použití s kubickými (voxelizovanými) prvky.
 • Snižování počtu elementů v již nanesených vrstvách, vedoucí ke zrychlení vypočtu. 
Image
Novinky Ansys 2023 R1

 Čtení skenovací strategie pro konkrétní stroj

 • Nastavení skenovací strategie v simulaci je při typu simulace Inherent Strain možné specifikovat na základě reálného výrobního souboru. 
 • Podporované jsou značky: EOS, SLM, Renishaw, Additive Industries, HB3D, Sisma, Trumpf.

Directed Energy Deposition (DED) Simulations

 

 • Výrazné zrychlení generovaní elementů na základě G-Code – 16 až 40 krát oproti 2022 R2.
 • Přizpůsobitelné nastavení rychlosti nanášení, teploty předehřevu a času na nanesení pro jednotlivé skupiny elementů.
 • Možnost simulace s využitím neplanární platformy.

Sintering Simulations

 • Anizotropní materiálové modely jako funkce relativní hustoty.
 • Automatické vytvoření stavební platformy pomocí Wizard-u.

Automatic Distortion Compensation

 • Automatická kompenzace deformací způsobených procesem výroby (od 2022 R2).
 • Vylepšení nastavení .stl sítě potřebné pro kompenzaci a přidaná možnost náhledu na .stl síť. 
 • Možnost nekompenzovat geometrii v místě platformy.
 • Vizualizace průběhu kompenzace pomocí grafů.
 • Možnost exportu kompenzované geometrie v každém iteračním kroku.
Image
Novinky Ansys 2023 R1

 

 

Materiály

Granta MI Enterprise

 • Vylepšené uživatelského rozhraní pro jednodušší práci.
 • Nový CAD Connector umožňující přenos informací mezi CAD materiály a CAE materiály.
 • Aplikace pro kalibraci materiálových vlastností nabízí možnost inicializace koeficientů materiálového modelu pomocí strojového učení. Přidané byly hyperplastické modely jako např. Bergstrom Boyce.

Granta MI Pro

 • Více jak 1700 materiálů pro nízko a vysoko-frekvenční elektromagnetické aplikace.
 • Nově dostupná aplikace pro kalibraci materiálových vlastností na základě dat z experimentálních měření.

Granta Selector

 • Rychlý přístup k materiálům a jejich vlastnostem pomocí cloudového řešení Ansys Gateway powered by AWS.
 • Uživatelé Eco Audit-u mohou získat přesnější posouzení vlivu materiálu na životní prostředí díky zohlednění přídavných procesů zpracování materiálu a zohlednění přepravy materiálu.
 • Nové modely polymerů, kovů, PCB a elektromagneticky absorpčních materiálů.

Granta MDS & Material Data

 • Aktualizace 105 000 polymerů pro nelineární simulace od společností jako Sabic a Kuraray. 3 000 nových záznamů od společností StahlDat SX a SAE International včetně údajů závislých na teplotě.
 • Více než 300 nových materiálů pro PCB a elektromagnetickou absorpci pro aplikace, jako jsou autonomní vozidla, senzory, radary a 5G.
 • Aktualizace zajišťující dostupnost co nejkomplexnějších dat pro aplikace v letectví, zdravotnictví a aditivní výrobě.

Granta EduPack

 • Kombinace a rozšíření databází medicinských zařízeni a bioinženýrství umožňující uvedení studentů do oblasti materiálů používaných v těchto oblastech.
 • Uživatelé Eco Audit-u můžou získat přesnější posouzeni vlivu materiálu na životní prostředí díky zohlednění přídavných procesů zpracování materiálu a zohlednění přepravy materiálu.

 

SVS FEM Ansys Update 2023 R1 v 5 městech ČR a SR

Prezenční semináře 2023 jsou za námi. Podívejte se na záznam z Brna.

Zhlédněte záznam z Brna