SVS FEM simulace Ansys

Ansys Sherlock
Efektivní nástroj pro hodnocení životnosti elektrických komponent

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Ansys Sherlock je spolehlivý nástroj pro návrh elektroniky.

Tento software umožňuje rychlé a přesné predikce životnosti elektronického hardwaru na úrovni komponent, desek a systému v rané fázi návrhu. Sherlock obchází cyklus „test-fail-fix-repeat“ tím, že umožňuje návrhářům přesně modelovat vrstvy křemíku a kovu, obaly polovodičů, desky plošných spojů a sestavy. Tímto způsobem jsou tak schopni předpovídat rizika selhání způsobená tepelnými, mechanickými a výrobními faktory. To vše ještě před vyrobením prototypu. 

SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Termomechanická analýza desky plošných spojů a vyhodnocení času a počtu cyklů do porušení elektrických komponent
 • Analýza modálních vlastností desky plošných spojů
 • Návrhová analýza umístění komponent na desce plošných spojů s cílem minimalizovat jejich poškození při teplotním cyklickém namáhání
 • Analýza náhodných vibrací řídicí jednotky při jízdě automobilu

Klíčové vlastnosti:

 • Tvorba 3D modelů plošných desek (PCB) s vrstvami vodičů, post-processing a predikce spolehlivosti elektrických komponent
 • Simulace testů plošných desek (teplotní cyklování, vibrační zkoušky, nárazové testy, zjišťování modálních vlastností a další)
 • Vysoká rychlost mechanických simulací
 • Možnost hodnotit a optimalizovat první návrhy výrobku
 • Materiálová knihovna s informacemi o více než 300 000 elektrických komponent
 • Kombinovaná křivka životnosti pro více zátěžných stavů

Bonusy:

 • Hodnocení spolehlivosti na základně výsledků ze systémů Icepak, Mechanical a LS-DYNA
 • Import ECAD formátů jako Gerber, ODB++, IPC-2581 a schopnost z nich převzít materiálové vlastnosti: hmotnost, teplotní roztažnost, teplotní vodivost atd.
 • Detailní predikce spolehlivosti pájených spojů elektrických komponent: BGA, QFN, TSOP, čipové rezistory atd.

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software