Výsledky soutěže The Art of Simulation: CZ & SK 2020

Vytvořeno dne 7. 10. 2020

Během letních měsíců letošního roku probíhala na našich webových stránkách soutěž The Art of Simulation: CZ & SK. Soutěž byla vyhlášena na počest 50 let od založení firmy Ansys a nesla se ve stejném duchu jako celosvětová soutěž vyhlášená firmou Ansys - The Art of Simulation Image Competition.

Cílem soutěže bylo povzbudit kreativitu uživatelů Ansys a veřejně ocenit a vyzdvihnout autory, kteří prokáží zápal pro umění simulace a jimi zaslané příspěvky dosahují nejvyšší estetické i odborné úrovně. To platilo o všech soutěžních příspěvcích, které se v soutěži sešly. Všechny totiž svým vlastním a originálním způsobem podtrhovaly krásu a sílu numerických simulací. Pro komisi složenou z odborníků na jednotlivé oblasti numerických analýz tak nebylo vůbec snadné vítěze soutěže vybrat.

Vítězi se stali:

1. místo: Ing. Ondřej Urban, VUT v Brně, Vírový cop vznikající ve vírovém generátoru

Image
SVS FEM simulace Ansys
Image
SVS FEM simulace Ansys
Image
SVS FEM simulace Ansys
Image
SVS FEM simulace Ansys

      

Příspěvek obsahuje vizualizace výsledků CFD simulací proudění ve vírovém generátoru navrženém autorem. Je zde přítomný tzv. vírový cop: struktura, která se vyskytuje u některých vodních turbín. Model byl vytvořen v DesignModeleru, síť v Meshingu a výpočet byl proveden ve Fluentu, vše ve verzi 18.1. Byl použit hybridní model turbulence SBES kombinující k-ω SST a LES. Pomocí krycí funkce bylo zkontrolováno, že celý difuzor, kromě mezní vrstvy, je řešen v režimu LES. Generátor má dva vstupy, které umožňují plynule měnit zvíření vstupující do difuzoru (je dané poměrem průtoků). Na vstupech byly předepsány v čase proměnné průtoky tak, že zavíření vstupující do difuzoru v čase roste. To umožnilo studovat vývoj vírového copu a podchytit přechody mezi jednotlivými režimy. Na obrázcích jsou zachyceny vybrané snímky. Na prvním je objemové renderování vírových struktur, identifikovaných pomocí zbytkové vířivosti, a oblasti zpětného proudění (v odstínech červené). Doplněny jsou proudnice dávající představu o míře zavíření a rychlostním poli. Vše je zasazeno do scény nasvícené reflektory. Na druhém obrázku jsou vedle vírového copu znázorněny trasované pasivní částice. Na třetím obrázku jsou proudnice se zvýrazněním míst s vysokou křivostí. A na posledním obrázku je znázorněna izoplocha tlaku tak, aby scéna imitovala skutečný generátor s kavitujícím copem, instalovaný v laboratoři.

Řešeno v programu: Ansys DesignModeler, Ansys Meshing, Ansys Fluent

2. místo: Bc. Martin Kůst​, VUT v Brně, Ukázka vlastních tvarů ozvučnic reproduktorů vytisknutých z písku

Image
SVS FEM simulace Ansys

  

Image
SVS FEM simulace Ansys

Obrázky ukazují první vlastní nenulový tvar subwooferu při frekvenci 613,2 Hz a druhý vlastní nenulový tvar satelitu při 1145,6 Hz. Na základě porovnání výsledků numerického modelu a experimentální modální analýzy bylo možné určit mechanické vlastnosti materiálu na bázi písku. Získaná data byla použita pro navazující harmonickou analýzu a tvarovou optimalizaci ozvučnic, za účelem zvýšení jejich tuhosti.

Řešeno v programu Ansys Mechanical

3. místo: Ing. Pavel Maršálek, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Modelování dynamických testů železničních sedadel

Image
SVS FEM simulace Ansys
Image
SVS FEM simulace Ansys

Modelování sedadel REGIO a VISIO společnosti BORCAD cz s.r.o. s ohledem na dynamické testy dle GM/RT2100.

Řešeno v programu Ansys LS-DYNA

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů s produkty Ansys. Účastníkům soutěže, kteří se nevešli mezi první tři finalisty, děkujeme za jejich povedené příspěvky, na kterých byl také vidět úžasný zápal pro umění simulace.

Pro zapojení do dalších soutěží SVS FEM s námi zůstaňte ve spojení:

https://www.svsfem.cz/

https://www.facebook.com/svsfem

https://www.linkedin.com/company/svsfem

https://www.youtube.com/user/svsfem