ParticleWorks - unikátní nástroj pro interakci tekutin a pevných těles

Particleworks je CFD software založený na pokročilé numerické metodě známou jako semi implicitní metoda pohyblivých částic (MPS). Bezkontaktní charakter MPS umožňuje robustní simulaci volné hladiny při zachování vysokého rozlišení, čímž ušetří čas potřebný k vytváření sítí pro oblast tekutin. Particleworks poskytuje přímý import souborů z CAD softwaru s cílem snížit náklady spojené s generováním sítí, které jsou potřebné pro běžný software CFD.

Aplikace umožňuje inženýrům modelovat a simulovat rozsáhlé úlohy související s volnou hladinou s interakcemi, jako je tekutina-tuhá tělesa nebo tekutina-prášek na reálných konstrukcích.

Vzhledem k tomu, že kapalina je rozdělena na sadu částic, které se mohou volně pohybovat, mohou být velké deformace, koalescence a segmentace tekutiny simulovány i během rychlých změna toku bez složité přípravy sítě. Zejména interakce volné hladiny s pohyblivými hranicemi/tělesy může být snadno nastavena a simulována vzhledem k tomu, že není nutno definovat žádnou síť ani žádnou deformaci sítě.

Snadná definice pohyblivých hranic/těles a spolehlivé ne-newtonovské či vysoce viskózní kapaliny mohou být modulárně kombinovány s chemickými reakcemi a mísením

Spojením DEM (Discrete Element Method) a MPS, které jsou použity na prášek a tekutinu, můžete simulovat chování prášku v tekutině. Je možná i simulace složitých případů, jako je míchání, víření a transportní jevy včetně prášku a tekutiny.

Pomocí volitelného modulu GPU lze provádět simulace na GPU se systémem NVIDIA CUDA. To dramaticky snižuje výpočetní dobu, což umožňuje stolním počítačům typu low-end provádět simulaci stejně rychle jako superpočítače nebo HPC servery. Díky tomu lze řešít rozsáhlé úlohy, které nejsou řešitelné jiným přístupem.

Možnosti integrované vizualizace téměř stírají rozdíly mezi simulací a skutečným pozorovaným dějem. Výsledky zejména v oblasti automobilového průmyslu nabízí nejen kvalitativní hodnocení po stránce inženýrské, ale i vizuální posouzení důsledků odezvy po stránce uživatelské či spotřební.

Vázaná simulace se simulačním softwarem Multi-Body Dynamics RecurDyn
Kromě definování nuceného pohybu pevných těles je možné dosáhnout realističtějšího chování spojením částic s modulem RecurDyn, řešičem dynamiky pevných těles.

Snadné ovládání uživatelského rozhraní
Integrované a snadno ovládatelné rozhraní Particleworks zvyšuje produktivitu během modelování, simulace a následného zpracování výsledků. Vizualizaci průběžného řešení lze provést i během simulace.

 

 • Zaolejování převodových systémů
 • Rozstřik tryskou
 • Simulace záplav
 • Míchání směsí prášku a tekutiny
 • Míchání viskózních látek
 • Injektáž plastů
 • Simulace lubrikace olejem
 • Pohyb volné hladiny v nádrži (palivová nádrž)
 • Ostřik automobilu vodou (déšť, kaluže), bahnem či prachovými časticemi
 • CFD software založený na bezsíťové metodě
 • Simulace volné hladiny, velkých deformací
 • Vázaná simulace tekutiny, prášku a tuhého tělesa
 • Ne-newtonovské tekutiny
 • Modely povrchového napětí
 • Simulace silného zavíření
 • Přenos tepla
 • Přímý import souboru z CAD softwaru
 • Unifikovanérozhraní od importu CAD po zpracování výsledků
 • Výpočet na vícejádrové procesorech a GPU
 • Particleworks vykazuje efektivní škálovatelnost od stolních počítačů po velké servery
 • Práce se softwarem třetích stran
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin