ANSYS DesignXplorer

ANSYS DesignXplorer je modul, který umožní uživateli v prostředí ANSYS Workbench provádět citlivostní analýzu, optimalizaci, analýzu spolehlivosti a robustnosti na parametrizovaných modelech.

Vstupními parametry do těchto simulací můžou být parametry geometrie (lze přejímat parametry z CAD systémů), materiálové parametry nebo parametry zatížení. Výstupními parametry jsou libovolné vypočtené veličiny dostupné v rámci vyhodnocení výsledků.

Parametrická analýza pomocí modulu ANSYS DesignXplorer může být deterministická (analýza citlivosti nebo optimalizace), to když vstupní parametry jsou rozloženy spojitě v definované oblasti a libovolná hodnota v této oblasti má stejnou pravděpodobnost, nebo pravděpodobnostní (analýza robustnosti a spolehlivosti), to když vstupní parametry jsou charakterizované s pravděpodobnostním rozložením daným střední hodnotou a rozptylem.

Vstupní parametrickou analýzou bývá zpravidla analýza citlivosti, která pomůže řešiteli vytřídit více a méně důležité parametry simulace, jež mají větší nebo menší vliv na sledované výstupní parametry.

  • Optimalizace tvaru konstrukce
  • Redukce hmotnosti
  • Zvýšení robustnosti a spolehlivosti výrobku

Multifyzikální optimalizace

Kompletní a snadno použitelný nástroj pro citlivostní analýzu, optimalizaci a základní analýzu robustnosti, nezávislý na řešené fyzice.

Interaktivní optimalizace

Výsledky v interaktivní grafické podobě

Rychlá návratnost investice

Rychlé vylepšení návrhu pomocí citlivostní analýzy a optimalizace

Technologie plochy odezvy "Response Surface"

Rychlé hledání optimálního modelu na základě výsledků plochy odezvy. Zabudované automatické zjemňování, křížová kontrola, ověření návrhu.

Analýza citlivosti

Sada grafů a tabulek pro lepší pochopení návrhu

Optimalizace

Jedno- nebo víceúčelové optimalizační algoritmy, přímá optimalizace, optimalizace pomocí plochy odezvy a hybridní optimalizace. Vlastní algoritmy lze snadno přidat nebo doprogramovat pomocí Workbench rozšíření.

Six Sigma analyze

Analýza robustnosti návrhu, zadání výrobní a provozní odchylky pro splnění Six Sigma kvality návrhu.

ANSYS Mechanical

ANSYS CFD

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin