blog

Krátké skriptíky pro usnadnění rutinní práce v Ansys | Tipy & triky

Online seminář

Banner
Datum a čas konání
Určeno pro
středně pokročilého a pokročilého uživatele
Popis online semináře

Rádi bychom Vás seznámili s užitečnými Python krátkými skripty, které Vám umožní automatizovat nudnou rutinní práci v Ansys. Zaměříme se na různé moduly Ansys (Workbench Projekt, Mechanical, SpaceClaim, Discovery, ...) a ukážeme, jak v nich skriptovat. Na konkrétních příkladech vysvětlíme, v čem se moduly liší a jak je případně vzájemně propojit nebo i navázat na externí programy. 

 
Zdeněk Čada

Ing. Zdeněk Čada, Ph.D.

Senior Mechanical inženýr

Obhájil disertační práci v oblasti přírodní a technické seizmicity na Ústavu stavební mechaniky na VUT v Brně. Již od dob studia se zabývá modelováním nelineárních statických a dynamických úloh strojních a stavebních konstrukcí včetně teplotních simulací, úloh kmitání konstrukcí v interakci s tekutinou, simulacemi procesu 3D tisku a multi-fyzikálními výpočty v oblasti DEM metod v rámci Ansys Discovery. Je spoluautorem desítek technických článků, zpráv a oponentských posudků. Dále se jako vedoucí vývojového oddělení SVS FEM podílí na vývoji softwarových aplikací ve vztahu k Ansys a je spoluautorem komerčně úspěšných rozšíření ACT pro Ansys.

Všechny lektorovy semináře
Josef Běhal

Ing. Josef Běhal

Mechanical inženýr

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Inženýrská mechanika a biomechanika. Půl roku také strávil ve Finsku na Tampere University of Technology. V rámci diplomové práce Integrace SMART materiálu do mechanické konstrukce se zabýval modelováním piezokeramických kompozitních vrstev a možností jejich využití pro měření přetvoření. V SVS FEM se věnuje zejména customizaci a programování ACT rozšíření pro Ansys a v neposlední řadě také strukturálním simulacím.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily