blog

Když inovujete s Ansys, je o čem psát

Blog SVS FEM

Rocky DEM: Calibration suite

Rocky DEM je software sloužící pro velmi přesné a rychlé simulace toku částic. Tyto výpočty se používají pro predikci chování sypkých hmot v různých systémech a v různých průmyslových odvětvích od...
Celý článek

Simulace v boji proti COVID-19

Koronavirus neboli onemocnění Covid-19 během krátké doby zasáhlo celý svět. Podívejte se na příklady toho, jakou roli v tomto boji proti pandemii hrají simulace výpočetního software Ansys.
Celý článek