Vytváření redukovaných modelů (ROM) v počítačových simulacích proudění tekutin

Vytvořeno dne 20. 6. 2019

Dělali jste někdy něco tak často, že nyní dokážete předpovědět výsledek, přestože se vstupní proměnné mění? Blahopřejeme, dokážete přemýšlet jako model ROM (Reduced Order Model).

Schopnost rychlého předvídání je jednou ze základních věcí, které pomohly druhu Homo sapiens přežít. Bohužel ne každý však tuto techniku aplikuje na simulace.

A zde právě přicházejí na řadu modely ROM. Technikům nabízejí předpovědi výsledků simulace formulované v reálném čase. Technici je mohou použít pro lepší pochopení pochodů při změně vstupních proměnných v rámci simulace.

Image
SVS FEM simulace Ansys

3D simulace, optimalizace a modely ROM: co z toho mám použít?

3D simulace se používají ke zjišťování toho, jak se bude chovat konstrukční řešení, nebo proč nastala chyba. Když potom toto konstrukční řešení změníte, 3D simulace vám ukáže, zda byly úpravy přínosné. Přestože jsou simulace velmi přesné, jejich tvorba je časově náročná.

A co když chcete chování předpovědět? V takovém případě použijte nástroje pro parametrické navrhování a optimalizaci.

Parametrické navrhování technikům umožňuje provádět systematické a automatické úpravy modelů. Technici je používají ke studiu výsledků citlivosti, korelací nebo optimálních parametrů.

Tyto optimalizační nástroje jsou na trhu již nějakou dobu a jsou velmi úspěšně používány při projektování na základě simulací.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Modely ROM rychle vytvoří dobrou vizualizaci chování návrhu.

A co teď ti, kteří chtějí rychlé výsledky nebo dobrou vizualizaci chování návrhu? Zde jsou pro projektanta nejlepší volbou modely ROM. Modely ROM jsou jako černé skříňky: zadáte do nich vstupy a rychle dostanete zpět výstupy. Pro dobrou vizualizaci chování vašeho konstrukčního řešení proto můžete rychle graficky znázornit výstup modelu ROM.

Jak se vytváří model ROM

Chcete-li vytvořit ROM, musíte v řešitelském softwaru zpracovat řadu bodů návrhu. Výsledky těchto zpracování pak slouží k vytvoření modelu ROM pomocí aplikace 3D ROM Builder v nástroji ANSYS DesignXplorer. Spojením těchto modelů ROM pak lze pomocí nástroje ANSYS Twin Builder vytvořit simulaci systému neboli digitální dvojče. Tento proces je pevnou součástí aplikací ANSYS Fluent a ANSYS Workbench.

Jakmile máte ROM, můžete jej vzít do výrobního závodu, ve stručnosti předvést zákazníkům, zveřejnit na webu nebo jej použít v digitálním dvojčeti.

Protože ROM neobsahuje původní model, z něhož byl vytvořen, je chráněno vaše duševní vlastnictví. Vaší jedinou starostí bude, jak jej využít pro nejlepší znázornění funkce a vlastností vašeho návrhu pro daný scénář.

Další informace o aplikaci ROM Builder se dozvíte v článku Možnosti nástroje ANSYS DesignXplorer.