blog

Simulace vibrací a hlučnosti elektrických strojů s Ansys Maxwell a Mechanical

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Popis online semináře

Seminář je určen pro vývojové inženýry, kteří se podílejí na navrhování elektrických strojů a chtějí využít vhodné simulační nástroje a metody pro simulaci hluku elektromotorů. Akustické projevy hluku elektromotoru jsou vnímány jako kritérium při posuzování jeho kvality. Numerické metody pro charakterizaci hluku tedy hrají klíčovou roli již ve fázi návrhu a vývoje prototypu. V simulačním prostředí Ansys jsou obsaženy všechny nástroje potřebné k simulaci vibrací elektromotoru, jeho akustického vyzařování i prostorového zvukového pole způsobeného magnetickými silami ve vzduchové mezeře.

Tibor Bachorec

Ing. Tibor Bachorec, Ph.D.

Vedoucí oddělení elektromagnetických simulací

Vystudoval Mikroelektroniku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Jako student začínal se psaním vlastních programů pro 2D a 3D simulace, čehož později využil i ve své disertační práci. Jako aplikační inženýr a SW specialista Ansys pracoval v Německu a Švýcarsku dlouhá léta pro partnerskou firmu CADFEM na mnoha projektech, v rámci kterých se podílel na zajímavých numerických simulacích v oblasti energetiky, obrany, kolejové, námořní i letecké dopravy. V současné době se téměř výhradně věnuje elektromagnetickým simulacím od nízkých po vysoké kmitočty (Maxwell, HFSS), případně s nimi spojeným sdruženým úlohám. Na půdě Technické univerzity v Brně čerpá ze svých bohatých zkušeností a předává je mladé generaci zájemců o tuto oblast.

Všechny lektorovy semináře
Karel Kubáček

Ing. Karel Kubáček

Senior Mechanical inženýr

Vystudoval obor Inženýrská mechanika a biomechanika na VUT FSI. V diplomové práci se věnoval lomové mechanice. V současnosti se věnuje výpočtům únavy, které provádí většinou v Ansys Fatigue Tool a Ansys nCode DesignLife. Zkušenosti v oblasti dynamických a nelineárních simulací uplatňuje při školení uživatelů Ansys. V současné době se specializuje na simulace v oblasti akustiky a vibroakustiky.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily