ANSYS Chemkin-Pro

ANSYS Chemkin-Pro je špičkou pro modelování a simulaci komplexní plynné fáze a povrchových chemických reakcí, které se používají pro koncepční vývoj spalovacích systémů v automobilech, nákladních automobilech, tryskových motorech, kotlech, zařízeních pro chemické a materiálové zpracování, či úloh rafinace. Široké spektrum přesných, rychlých a robustních kinetických modelů implementovaných v Chemkin-PRO z něj dělá nejdůvěryhodnější kinetický simulační nástroj pro průzkumovou analýzu v koncepční fázi návrhu. Výpočtáři mohou díky tomu rychle analyzovat vliv návrhových proměnných na výkon, emise znečišťujících látek či zhášení plamene s využitím rozsáhlých a přesných modelů paliva pro dosažení požadovaných výsledků klíčových pro rozhodovací proces vývoje nových produktů.

  • Simulace spalovacích komor pro minimalizaci emisní zátěže
  • Analýza dominantních chemických reakcí v procesu spalování
  • Teplotní zatížení spalovací komory v závislosti na složení paliva

Jedinečný vhled do kinetických procesů 

Chemkin-Pro obsahuje jedinečný nástroj pro analýzu reakční dráhy, který nabízí detailní vhled do kinetických procesů. Za pomoci interaktivní vizualizace zobrazuje tento nástroj dominantní reakční dráhy, a usnadňuje tak cílený vývoj nového produktu.

Využití reaktorové sítě pro modelování komplexních toků

Ekvivalentní reaktorová síť (ERN) nabízí simulaci reálných spalovacích komor, hořáků a chemických reaktorů, a umožňuje tak co nejefektivnější predikci emisí s jejich detailním chemismem.

Lepší porozumění procesu stabilního spalování s nízkymi emisemi

Zhášecí model implementovaný v Chemkin-Pro poskytuje rychlé a přesné výpočty rychlosti zhášení používané pro hodnocení stability spalování, které jsou důležité zejména u předmísených spalovacích systémů s nízkým objemem NOx.

Pochopení a predikce vzniku částic

Inovativní funkce pro trasování částic implementovaná v Chemkin-Pro umožňuje sledovat vznik, růst, shlukování a oxidaci částic. Dva oddělené principy sledování umožňují predikovat průměrnou velikost částic a jejich počet spolu s hustotou a informacemi o rozložení částic, které následně mohou být použity pro predikci vzniku sazí, příp. pro optimalizaci rozložení formovaných částic

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin