blog

Jak ovládat Excel pomocí ACT - volných rozšíření přímo z Ansys?

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Popis online semináře

V tomto semináři se dozvíte, jak lze simulovat interakci těles s kapalinou v prostředí LS-DYNA. Seminář je určen pro všechny, které zajímá dynamika kapalin při simulaci rychlých dynamických jevů, např. v automobilovém či obranném průmyslu. Získané znalosti se vám budou hodit, pokud potřebujete simulovat brzdění cisteren, crash testy, pádové testy nádrží, zemětřesení atd. Prodiskutujeme jednotlivé metody modelování kapaliny (ALE, SPH, DEM) a shrneme možnosti jejich využití. Řešič LS-DYNA lze prostě využít pro široké spektrum simulací.

Zdeněk Čada

Ing. Zdeněk Čada, Ph.D.

Senior Mechanical inženýr

Obhájil disertační práci v oblasti přírodní a technické seizmicity na Ústavu stavební mechaniky na VUT v Brně. Již od dob studia se zabývá modelováním nelineárních statických a dynamických úloh strojních a stavebních konstrukcí včetně teplotních simulací, úloh kmitání konstrukcí v interakci s tekutinou, simulacemi procesu 3D tisku a multi-fyzikálními výpočty v oblasti DEM metod v rámci Ansys Discovery. Je spoluautorem desítek technických článků, zpráv a oponentských posudků. Dále se jako vedoucí vývojového oddělení SVS FEM podílí na vývoji softwarových aplikací ve vztahu k Ansys a je spoluautorem komerčně úspěšných rozšíření ACT pro Ansys.

Všechny lektorovy semináře
Josef Běhal

Ing. Josef Běhal

Mechanical inženýr

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Inženýrská mechanika a biomechanika. Půl roku také strávil ve Finsku na Tampere University of Technology. V rámci diplomové práce Integrace SMART materiálu do mechanické konstrukce se zabýval modelováním piezokeramických kompozitních vrstev a možností jejich využití pro měření přetvoření. V SVS FEM se věnuje zejména customizaci a programování ACT rozšíření pro Ansys a v neposlední řadě také strukturálním simulacím.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily