SVS FEM simulace Ansys

Ansys EMA3D Charge
Simulace elektrických výbojů, nabíjení těles a transportu nabitých částic

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Image
charge
SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Pokročilé simulace elektrického výboje ve vzduchu a dielektrikách
 • Posouzení rizika průrazu dielektrik
 • Simulace plazmy
 • Pokročilé simulace povrchového a objemového nabíjení těles
 • Simulace transportu nabitých částic v elektromagnetickém poli
 • Simulace účinků vysokoenergetických částic z hlediska rizika vzniku elektrických výbojů

 

Klíčové vlastnosti:

 • Modelování vzniku a zániku nosičů náboje při vzniku elektrického oblouku ve vzduchu
 • Zohlednění nelineární chemie ve vzduchu, vliv změny hustoty a vlhkosti
 • Monitoring akumulace elektrického náboje a jeho vlivu na intenzitu elektrického pole
 • Různé mechanizmy generace náboje (vlivem tření, elektrostatické indukce, slunečního záření a interakce plazmatu)
 • Trasování nabitých částic a jejich interakce s materiály
 • Zohlednění časové závislosti parametrů plazmy
 • Zohlednění časové závislosti napěťových a proudových zdrojů

Bonusy:

 • Intuitivní uživatelské rozhraní využívající SpaceClaim Direct Modeler

 

Doplňující informace:

 • Program využívá numerickou metodu konečných prvků (řešič FEM) a metodu konečných diferencí v čase (řešič FDTD)

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software