blog

Jak vytvořit vyhodnocovací ACT pro Mechanical na příkladě vyhodnocování geometrických tolerancí

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Určeno pro
letový provoz i vojenské aplikace, radiolokace
Software
Popis online semináře

Seminář je určen zájemcům o efektivní simulační nástroje pro simulaci elektromagnetických polí. Seznámíme vás s výsledky numerických simulací a experimentálního ověření difrakce elektromagnetických vln na kovových i dielektrických objektech. V radiolokaci, u cílů s konstrukčně sníženou efektivní odrazní plochou (RCS) nebo u malorozměrných cílů, např. dronů, vzniká při ozařování monostatickými radiolokátory z čelní polosféry problém s detekcí. Ten představuje vážná bezpečnostní rizika pro letový provoz i vojenské aplikace.

Seminář byl připraven ve spolupráci s Ing. Petrem Svobodou.

Tibor Bachorec

Ing. Tibor Bachorec, Ph.D.

Vedoucí oddělení elektromagnetických simulací

Vystudoval Mikroelektroniku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Jako student začínal se psaním vlastních programů pro 2D a 3D simulace, čehož později využil i ve své disertační práci. Jako aplikační inženýr a SW specialista Ansys pracoval v Německu a Švýcarsku dlouhá léta pro partnerskou firmu CADFEM na mnoha projektech, v rámci kterých se podílel na zajímavých numerických simulacích v oblasti energetiky, obrany, kolejové, námořní i letecké dopravy. V současné době se téměř výhradně věnuje elektromagnetickým simulacím od nízkých po vysoké kmitočty (Maxwell, HFSS), případně s nimi spojeným sdruženým úlohám. Na půdě Technické univerzity v Brně čerpá ze svých bohatých zkušeností a předává je mladé generaci zájemců o tuto oblast.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily