blog

Chlazení povrchů rozstřikem vody - porovnání metod

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Popis online semináře

Pro výpočty proudění tekutin je nejběžněji využívána metoda konečných objemů, kterou nabízí Ansys Fluent. V současné době však přichází na trh nové softwary založené na principu bezsíťových metod, jako například Particleworks. Na semináři se společně zaměříme na porovnání výpočtu chlazení povrchů rozstřikem vody, pomocí software Ansys Fluent a Particleworks. Budou představeny možnosti, které oba programy v této oblasti nabízejí a také hlavní výhody a nevýhody obou přístupů.

Jiří Vondal

Ing. Jiří Vondál, Ph.D.

Vedoucí oddělení Proudění

Získal titul Ing. na ČVUT v Praze a Ph.D. na Fakultě strojní, VUT v Brně v oblasti CFD simulací spalování. Absolvoval stáže na University of Nebraska-Lincoln a TU Munich. V současné době vyučuje na VUT předmět Praktické aplikace CFD. Dlouhodobě se zabývá simulacemi proudění, přestupu tepla, vícefázového proudění a proudění s chemickými reakcemi. Řeší nasazení technologií pro simulaci sypkých hmot pomocí DEM metody a bezsíťové metody proudění. Je autorem software pro obrazovou analýzu sypkých hmot a dalších analytických nástrojů pro inženýrské výpočty naprogramovaných v jazyce Python a C. V současné době u nás vede tým zaměřený na proudění tekutin.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily