Vyhodnocení druhého kola ANSYS ACADEMY: Engineer First Certificate

Vytvořeno dne 3. 2. 2021

Koncem ledna proběhlo již druhé kolo vzdělávacího programu SVS FEM – ANSYS Engineer First Certificate. Jedná se o dvoudenní soubor přednášek, jež si kladou za cíl představit studentům soudobé možnosti v numerických simulacích z oblasti mechaniky pevných těles, proudění a elektromagnetismu. Přednášky jsou koncipovány jednak pro představení možností simulací a také obsahují krátké ukázky práce s moderními simulačními nástroji. Absolventi tohoto programu by měli mít představu jaké jsou možnosti simulací a na co všechno lze simulace v dnešní době používat. Studenti na závěr složili test, jež ověřoval jejich znalosti z probíraných oblastí. Závěrečný test se ukázal výrazně náročnější, než v minulém termínu v roce 2020. Zatímco v minulém termínu bylo průměrné skóre z testu 19,5 z 22 bodů (čili 89 %) v letos studenti dosáhli na průměrný počet 15,6 bodů z 24 (čili 65 %). Nejobtížnější otázkou byl dotaz na ANSYS Discovery se zrádným pojmem advekce.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Již tradičně bylo nejvíce účastníků z VUT v Brně, ale tentokrát jim zdatně sekundovali kolegové ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Velmi nás potěšila vysoká účast studentů ze Slovenska.

Image
SVS FEM simulace Ansys

U studentů z VUT v Brně převládala Fakulta strojní:

Image
SVS FEM simulace Ansys

Zajímavé je porovnání úspěšnosti studentů v testu dle průměrně dosažených bodů na jednotlivých univerzitách.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Každý z absolventů programu obdržel certifikát, na kterém je zároveň dosažené skóre v testu. Upozorňujeme, že obtížnost testů mezi jednotlivými termíny není stejná a je potřeba se orientovat podle průměrně dosaženého počtu bodů za všechny účastníky v daném termínu.