Vyhodnocení ANSYS ACADEMY: Engineer First Certificate

Vytvořeno dne 16. 12. 2020

první ročník ANSYS Academy pořádaný společností SVS FEM s.r.o., jenž měl za cíl sjednotit základní poznatky studentů v oblasti numerických analýz dopadl nadmíru dobře. Celkem 142 posluchačů z celé České republiky si během dvou dnů intenzivních přednášek rozšířilo obzory ohledně simulací ve třech oblastech – pevnostní výpočty, výpočty proudění a výpočty elektromagnetického vlnění. Účastníci byli celkem z 8 akademických pracovišť. 

Image
SVS FEM simulace Ansys

Probíraná témata, prezentovaná během 2 dnů a 11 hodin čistého času přednášek, byla opravdu pestrá: 

 • Numerické simulace – od materiálu po umělou inteligenci
 • Interaktivní simulace – ANSYS Discovery
 • Příprava CAD modelu pro numerické simulace
 • Tvorba sítě konečných prvků v ANSYS Workbench
 • Tvorba výpočetních sítí pro CFD
 • Optimalizace v numerických simulacích 
 • Elektromagnetické simulace 
 • Simulace proudění tekutin
 • Strukturální simulace
 • Multifyzikální a systémové simulace
 • Customizace prostředí ANSYS Workbench
 • Vyhodnocení výsledků v ANSYS Ensight

Studenti získali mnoho informací jak z oblasti teorie, tak i z praktických ukázek používání software a základního nastavení úloh. Absolventi tohoto kurzu by měli mít přehled o možnostech a trendech v moderních simulačních nástrojích včetně pojmu „digitální dvojče“.  

Závěrečného testu se zúčastnilo celkem 118 studentů s průměrným skóre v testu 89,6 %. Rozdělení úspěšnosti v testu dle institucí je uvedeno v grafu níže. 

Image
SVS FEM simulace Ansys

​Nejobtížnější otázkou se ukázal dotaz na nelinearity v ANSYS Mechanical:

„ANSYS Mechanical umožňuje uvažovat v analýzách  3 základní typy nelinearit, materiálové nelinearity, geometrické nelinearity (tzv. velké deformace, Large deflection) a kontaktní nelinearity. U které z těchto nelinearit je největší pravděpodobnost potenciálních problémů s konvergenci úlohy.“ 

Image
SVS FEM simulace Ansys

​​

Na závěr po absolvování testu získali studenti certifikát o absolvování kurzu, na kterém je uveden celkový dosažený počet bodů. 

Jsme rádi, že jsme mohli naším dílem přispět k osvětě a vzdělávání studentů v oblasti numerických analýz. Budeme se těšit, že se s absolventy budeme setkávat i nadále ať už formou navazujícího programu ANSYS Professional Certificate, standardních online/onsite školení, nebo při působení ve společnostech využívající našich služeb prodeje a podpory software ANSYS.