Záhlaví stránky Ansys Academy – SVS FEM
Ansys Academy logo

Ansys Academy
Certifikace online

Milí studenti a vážení uživatelé Ansysu,

chcete objevit či rozšířit svět numerických simulací? Chcete postupně zvyšovat svoji kvalifikaci se software Ansys a být konkurenceschopnější díky nabytým vědomostem doloženým získanými certifikáty? Některé vysoké školy v ČR tyto certifikáty využívají jako předpoklad k zápočtu. Ansys Academy si klade za cíl zvýšení konkurenceschopnosti výpočtářů v České a Slovenské republice ve srovnání s okolními státy, protože právě výpočtáři mohou výrazně pomoci jak ve výzkumu, tak při inženýrském vývoji, který je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí krizových situací i při následující ekonomické obnově formou zásadních inovací.

Ansys Academy se skládá ze tří samostatných levelů, které se liší obtížností i rozsahem. Moduly jsou dostupné jako self-paced e-learningové vzdělávací programy, které jsou otevřeny po vymezené období. Účastníci si v daném období mohou zvolit čas, který jim vyhovuje jak pro studium, tak pro skládání závěrečného certifikačního testu. Bližší informace o jednotlivých modulech jsou uvedeny níže. 

Ansys Academy SVS FEM

Levely Ansys Academy – napište nám, máte-li zájem

Ansys Engineer First Certificate

Máte zájem?

Ansys Professional Certificate

Máte zájem?

Ansys Expert Certificate

Máte zájem?

Ansys Engineer First Certificate

 • Level Engineer First Certificate je výběr základních školení určený pro studenty vysokých škol i středních škol, který vytváří základní přehled o simulacích, jednotlivých nástrojích a jejich aplikačním využití v inženýrské praxi. Kurz je zakončený certifikátem. Vstupní předpoklady nejsou žádné.
 • Školení by vám mělo zabrat v součtu zhruba 2 dny (2 × 9 hod.) a můžete si ho rozložit dle vašich časových možností. Závěrečný test však můžete skládat pouze jednou.
 • Školení je zdarma (letos i pro komerční účastníky)

Sylabus:

 • Numerické simulace od materiálu po umělou inteligenci
 • Interaktivní simulace - Ansys Discovery
 • Příprava CAD geometrie pro tvorbu numerického modelu
 • Tvorba sítě konečných prvků v Ansys Workbench
 • Tvorba výpočetních sítí pro CFD
 • Parametrická optimalizace v numerických simulacích
 • Topologická optimalizace
 • Optimalizace AdJoint
 • Nízkofrekvenční simulace
 • Vysokofrekvenční simulace 
 • Teplotní simulace v elektronice
 • Simulace proudění tekutin
 • Customizace prostředí Ansys Workbench
 • Vyhodnocení výsledků v Ansys Ensight
 • Úvod do explicitních analýz
 • Závěrečný certifikační test
 

Ansys Professional Certificate

 • Série pokročilého online self-paced školení. Obsahuje výběr 16 profesionálních školení vhodných pro nadané studenty,  doktorandy i pokročilé uživatele z komerční sféry. Účastníci obdrží doklad o absolvování vzdělávacího programu. Certifikát obdrží pouze účastníci po dosažení minimálního počtu bodů.
 • Školení by vám mělo zabrat v součtu zhruba 14 dní (14 × 9 hod.) a můžete si ho rozložit dle vašich časových možností. Závěrečný test však můžete skládat pouze jednou.
 • Akademičtí zájemci se mohou zůčastnit Ansys Academy bez vstupního poplatku.
 • Komerční zájemce se může rovněž zúčastnit za poplatek 25 000 Kč (v ceně je 16 profesionálních školení). Zájemci o komerční účast mohou zaslat svou poptávku na sales@svsfem.cz.

Sylabus:

Pokročilé kapitoly v řešičích mechaniky těles

 • Programování a skriptování v APDL
 • Skriptování v Ansys Mechanical
 • Lomová mechanika
 • Mechanika tuhých těles
 • ALE a FSI v Ansys LS-Dyna
 • SPH a ISPG pro CFD, FEA a FSI úlohy v Ansys LS-Dyna
 • NVH, Únava a analýza ve frekvenční doméně v Ansys LS-Dyna
 • EM – aplikace s vířivými proudy v Ansys LS-Dyna
 • EM – odporový ohřev, odporové bodové svařování, modelování bateriových systémů
 • Model pro certifikaci
 • Certifikační test pro Ansys Professional Mechanical Engineer

Pokročilé kapitoly v řešičích mechaniky tekutin

 • Turbulentní modely
 • Expressions ve Fluentu
 • FSI ve Fluentu
 • Simulace vysoce reologických látek
 • Model pro certifikaci
 • Certifikační test pro Ansys Professional CFD Engineer

Pokročilé kapitoly elektromagnetické, vázané a systémové analýzy

 • Digitální dvojče
 • Embedded SW – HMI
 • Signálová a napájecí integrita
 • Ansys ve výpočetních clusterech v ČR
 • Model pro certifikaci 
 • Certifikační test pro Ansys Professional Multiphysical Engineer

Ansys Expert Certificate

 • Série online a cloudového školení na nejvyšší úroveň Ansys Expert. Výběr nejpokročilejších školení je vhodný pro zkušené uživatele. Úspěšné dokončení všech školení a složení testu je zakončeno výjimečným certifikátem Ansys Expert Certificate. Školení je pouze pro vybrané komerční zákazníky, kterým nabízí nejnovější cloudové technologie a pokročilé know-how v oblasti inženýrských simulací.
 • Cena školení 25 000 Kč bez DPH

 

Chcete-li se zúčastnit vzdělávacího programu Ansys Academy, dejte nám vědět, že máte zájem. Chybí-li Vám nějaká další informace, ozvěte se na support@svsfem.cz.

Přejeme hodně štěstí!