Záhlaví stránky Ansys Academy – SVS FEM
Ansys Academy logo

Ansys Academy
Certifikuj se online

Uč se a zdokonaluj z pohodlí svého domova vlastním tempem, získej postupně všechny certifikáty z e-learning vzdělávací akademie 

Milí studenti a vážení uživatelé Ansysu,

chcete objevit či rozšířit svět numerických simulací? Chcete postupně zvyšovat svoji kvalifikaci se software Ansys a být konkurenceschopnější díky nabytým vědomostem doloženým získanými certifikáty? Některé vysoké školy v ČR tyto certifikáty využívají jako předpoklad k zápočtu. Ansys Academy si klade za cíl zvýšení konkurenceschopnosti výpočtářů v České a Slovenské republice ve srovnání s okolními státy, protože právě výpočtáři mohou výrazně pomoci jak ve výzkumu, tak při inženýrském vývoji, který je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí krizových situací i při následující ekonomické obnově formou zásadních inovací.

Ansys Academy se skládá ze tří samostatných levelů, které se liší obtížností i rozsahem. Moduly jsou dostupné jako self-paced e-learningové vzdělávací programy, které jsou otevřeny po vymezené období. Účastníci si v daném období mohou zvolit čas, který jim vyhovuje jak pro studium, tak pro skládání závěrečného certifikačního testu. Bližší informace o jednotlivých modulech jsou uvedeny níže. 

Ansys Academy SVS FEM

Levely Ansys Academy

Ansys Engineer First Certificate

Máte zájem?

Ansys Professional Certificate

Máte zájem?

Ansys Expert Certificate

Máte zájem?

Ansys Engineer First Certificate

 • Level Engineer First Certificate je výběr základních školení určený pro studenty vysokých škol i středních škol, který vytváří základní přehled o simulacích, jednotlivých nástrojích a jejich aplikačním využití v inženýrské praxi. Kurz je zakončený certifikátem. Vstupní předpoklady nejsou žádné.
 • Školení by vám mělo zabrat v součtu zhruba 2 dny (2 × 9 hod.) a můžete si ho rozložit dle vašich časových možností. Závěrečný test však můžete skládat pouze jednou.
 • Školení je zdarma (letos i pro komerční účastníky)

Sylabus:

 • Numerické simulace od materiálu po umělou inteligenci
 • Interaktivní simulace - Ansys Discovery
 • Příprava CAD geometrie pro tvorbu numerického modelu
 • Tvorba sítě konečných prvků v Ansys Workbench
 • Tvorba výpočetních sítí pro CFD
 • Parametrická optimalizace v numerických simulacích
 • Topologická optimalizace
 • Optimalizace AdJoint
 • Nízkofrekvenční simulace
 • Vysokofrekvenční simulace 
 • Teplotní simulace v elektronice
 • Simulace proudění tekutin
 • Customizace prostředí Ansys Workbench
 • Vyhodnocení výsledků v Ansys Ensight
 • Úvod do explicitních analýz
 • Závěrečný certifikační test
 

Ansys Professional Certificate

 • Série pokročilého online self-paced školení. Obsahuje výběr 16 profesionálních školení vhodných pro nadané studenty,  doktorandy i pokročilé uživatele z komerční sféry. Účastníci obdrží doklad o absolvování vzdělávacího programu. Certifikát obdrží pouze účastníci po dosažení minimálního počtu bodů.
 • Školení by vám mělo zabrat v součtu zhruba 14 dní (14 × 9 hod.) a můžete si ho rozložit dle vašich časových možností. Závěrečný test však můžete skládat pouze jednou.
 • Akademičtí zájemci se mohou zůčastnit Ansys Academy bez vstupního poplatku.
 • Komerční zájemce se může rovněž zúčastnit za poplatek 25 000 Kč (v ceně je 16 profesionálních školení). Zájemci o komerční účast mohou zaslat svou poptávku na sales@svsfem.cz.

Sylabus:

Pokročilé kapitoly v řešičích mechaniky těles

 • Programování a skriptování v APDL
 • Skriptování v Ansys Mechanical
 • Lomová mechanika
 • Mechanika tuhých těles
 • ALE a FSI v Ansys LS-Dyna
 • SPH a ISPG pro CFD, FEA a FSI úlohy v Ansys LS-Dyna
 • NVH, Únava a analýza ve frekvenční doméně v Ansys LS-Dyna
 • EM – aplikace s vířivými proudy v Ansys LS-Dyna
 • EM – odporový ohřev, odporové bodové svařování, modelování bateriových systémů
 • Model pro certifikaci
 • Certifikační test pro Ansys Professional Mechanical Engineer

Pokročilé kapitoly v řešičích mechaniky tekutin

 • Turbulentní modely
 • Expressions ve Fluentu
 • FSI ve Fluentu
 • Simulace vysoce reologických látek
 • Model pro certifikaci
 • Certifikační test pro Ansys Professional CFD Engineer

Pokročilé kapitoly elektromagnetické, vázané a systémové analýzy

 • Digitální dvojče
 • Embedded SW – HMI
 • Signálová a napájecí integrita
 • Ansys ve výpočetních clusterech v ČR
 • Model pro certifikaci 
 • Certifikační test pro Ansys Professional Multiphysical Engineer

Ansys Expert Certificate – plánováno na rok 2023

 • Série online a cloudového školení na nejvyšší úroveň Ansys Expert. Výběr nejpokročilejších školení je vhodný pro zkušené uživatele. Úspěšné dokončení všech školení a složení testu je zakončeno výjimečným certifikátem Ansys Expert Certificate. Školení je pouze pro vybrané komerční zákazníky, kterým nabízí nejnovější cloudové technologie a pokročilé know-how v oblasti inženýrských simulací.
 • Cena školení 25 000 Kč bez DPH

 

Chcete-li se zúčastnit vzdělávacího programu Ansys Academy, dejte nám vědět, že máte zájem. Chybí-li Vám nějaká další informace, ozvěte se na support@svsfem.cz.

Přejeme hodně štěstí!