blog

Topologická optimalizace nelineární dynamické úlohy

Online seminář

Banner seminář
Datum a čas konání
Určeno pro
středně pokročilé uživatele software Ansys LS-DYNA
Software
Popis online semináře

Topologická optimalizace nám přináší odpověď na klíčovou otázku, jak nejlépe navrhnout konstrukci, abychom dosáhli s co nejmenším množstvím materiálu co nejvyšší tuhosti konstrukce. Tento druh optimalizace se zpravidla pojí pouze se statickými simulacemi.

V tomto semináři vám představíme nástroj LS-TASC, který slouží k topologické optimalizaci jak v rámci statických, tak i dynamických a nelineárních numerických simulací LS-DYNA. A právě tím je tento optimalizační nástroj tak výjimečný.

 
Marek Šebík

Ing. Marek Šebík

Vedoucí oddělení Explicitu

Marek Šebík je vedoucím oddělení explicitních výpočtů. Dlouhodobě se zabývá simulacemi vysoce nelineárních dynamických dějů, které probíhají ve zlomcích sekund. Vystudoval obor Inženýrská mechanika a biomechanika na VUT v Brně, přičemž část studia strávil také ve Švédsku na Mälardalens universitet. Od té doby mu pod rukama prošla celá řada jak komerčních tak výzkumných projektů zaměřených na nárazové zkoušky bezpečnostních silničních bariér či pádové zkoušky nejrůznějších produktů – od počítačů až po ochranné prvky v jaderných reaktorech. Aby jeho řešení bylo vždycky optimální, využívá také program Ansys optiSLang a nezalekne se ani programování v jazyce Python. Jeho eso v rukávu bude ale vždycky Ansys LS-DYNA.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily