blog

Tlumení magnetoreologických kapalin | Svět inovací

Webinář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Určeno pro
manažery, výrobní ředitele, zájemce o inovace, ...

O webináři:

  • Princip magnetoreologických tlumičů využívající namísto klasického oleje magnetických kapalin představuje v současné době nejmodernější vývojovou tendenci nejen v oblasti tlumení automobilů a vlaků, ale i v dalších oblastech průmyslu.
  • Magnetoreologická tekutina je typ tzv. chytré tekutiny aplikované v nosné tekutině, obvykle oleji. Při vystavení této tekutiny magnetickému poli, výrazně zvyšuje svoji viskozitu, až do té míry, že se stane viskoelasticky pevnou. Důležité je, že mez kluzu tekutiny, když je v aktivním („zapnutém“) stavu, lze velmi přesně řídit změnou intenzity magnetického pole. Výsledkem je, že schopnost tekutiny přenášet sílu lze ovládat pomocí elektromagnetu, což dává vzniknout mnoha možným aplikacím založeným na ovládání.

Host:

  • Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Ústav konstruování – odbor technické diagnostiky
  • Moderuje Ing. Miloslav Popovič – SVS FEM s.r.o.
Image
SVS FEM simulace Ansys
Svět inovací

SVĚT INOVACÍ

Série webinářů a videopodcastů o inspirativních přístupech k průmyslovému vývoji. Sdílení našich zkušeností s numerickými simulacemi spolu se společnostmi a institucemi, které tímto způsobem inovují – to je Svět inovací. Máte jedinečnou příležitost seznámit se s danou problematikou a vidět, co a jak už jiní úspěšně řešili za pomoci Ansys software.

Napište si o záznam

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na webinář

Pro registraci nelze použít soukromý e-mail.