blog

Superpočítače přístupné pro každého - zkušenosti s nimi ze simulací elektrických strojů programem Ansys Maxwell

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Software
Popis online semináře

Po absolvování semináře získáte přehled o finančně zajímavých možnostech přístupu k výkonnému HW. Je to téma zajímavé pro vývojové inženýry a vedoucí pracovníky se zájmem o redukci nákladů za výkonný hardware. Seznámíme vás s našimi zkušenostmi ze simulací elektrických strojů na cloudových superpočítačích Ansys Cloud a SVSFEM Cloud.

Tibor Bachorec

Ing. Tibor Bachorec, Ph.D.

Vedoucí oddělení elektromagnetických simulací

Vystudoval Mikroelektroniku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Jako student začínal se psaním vlastních programů pro 2D a 3D simulace, čehož později využil i ve své disertační práci. Jako aplikační inženýr a SW specialista Ansys pracoval v Německu a Švýcarsku dlouhá léta pro partnerskou firmu CADFEM na mnoha projektech, v rámci kterých se podílel na zajímavých numerických simulacích v oblasti energetiky, obrany, kolejové, námořní i letecké dopravy. V současné době se téměř výhradně věnuje elektromagnetickým simulacím od nízkých po vysoké kmitočty (Maxwell, HFSS), případně s nimi spojeným sdruženým úlohám. Na půdě Technické univerzity v Brně čerpá ze svých bohatých zkušeností a předává je mladé generaci zájemců o tuto oblast.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily