blog

Simulační nástroje pro odpadové hospodářství

Webinář

Banner webinář SVS FEM
Datum a čas konání
Určeno pro
manažery, výrobní ředitele, zájemce o inovace, ...

O webináři:

Nakládání s odpady je velmi aktuální téma a významný problém při přechodu ze skládkování odpadu na recyklaci a využívání odpadu. I pro tuto oblast mohou nabídnout numerické simulace zajímavý vhled do dané problematiky a pomoci jak s návrhem nových zařízení pro nakládání s odpady, tak s vylepšením stávajících provozů. V rámci simulací lze postihnout dopravu odpadů, třídění, skladování, sušení, předehřívání a spalování. Seminář představí možnosti dnešních simulačních nástrojů v oblasti nakládání s odpady v ČR.

Prezentuje:

  • Ing. Ondřej Čepl

Napište si o záznam

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na webinář

Pro registraci nelze použít soukromý e-mail.