blog

Simulace kapalin v Ansys LS-DYNA

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Software
Popis online semináře

V tomto semináři se dozvíte, jak lze simulovat interakci těles s kapalinou v prostředí LS-DYNA. Seminář je určen pro všechny, které zajímá dynamika kapalin při simulaci rychlých dynamických jevů, např. v automobilovém či obranném průmyslu. Získané znalosti se vám budou hodit, pokud potřebujete simulovat brzdění cisteren, crash testy, pádové testy nádrží, zemětřesení atd. Prodiskutujeme jednotlivé metody modelování kapaliny (ALE, SPH, DEM) a shrneme možnosti jejich využití. Řešič LS-DYNA lze prostě využít pro široké spektrum simulací.

Radek Řídký

Ing. Radek Řídký

Senior Explicit Engineer

Vystudoval obor Inženýrská mechanika na VUT FSI v Brně. Od roku 1998 se zabývá simulacemi a školením v programu LS-DYNA a od roku 2003 se specializuje na řešení úloh rychlých dynamických dějů v civilním a military průmyslu. Dlouhodobě spolupracuje na řešení projektů a kooperaci s externími společnostmi.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily