Seminář Simulace sypkých hmot

Vytvořeno dne 23. 10. 2019

Seminář týkající se simulací sypkých hmot proběl 7. října 2019 v prostorách hotelu Avanti. Na semináři vystoupilo mnoho zajímavých přednášejících, kteří představili současné možnosti simulací toků sypkých materiálů. Jednou z hlavních přednášejících byla Lucilla Almeida, specialistka na software RockyDEM, která představila rozsáhlé možnosti tohoto softwaru a kompletní průběh samotného výpočtu. Rovněž představila působivé příklady simulací z různých oblastí průmyslu a uvedla novinky, které přinese následující verze.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Dalším přednášejícím byl Jiří Rozbroj z VŠB-TUO. Účastníkům ukázal, jaké mechanicko-fyzikální vlastnosti do simulací vstupují a jakým způsobem je lze měřit a validovat pro optimalizaci daného výpočtu. Ostatní přednášející pak seznámili s posluchače s praktickým využíváním těchto simulací pro své konkrétní aplikace. Např. Rostislav Chotěborský z ČZU představil aplikace RockyDEM v zemědělství a zaměstnanci SVS FEM uvedli mnoho dalších možností aplikací tohoto softwaru v automobilovém a energetickém průmyslu.

Image
SVS FEM simulace Ansys