Programování baví i inženýry

Vytvořeno dne 7. 10. 2019

Společnost SVS FEM s.r.o. uplynulý týden uspořádala pro své zaměstnance historicky první hackatlon. Cílem akce bylo podpořit vznikající inovativní projekty, které pracovníci firmy vyvíjejí v programovacím jazyce Python. Účastníci díky setkání rozšířili své znalosti potřebné při tvorbě softwarových nástrojů představujících přidanou hodnotu produktů ANSYS. Mezi ně počítáme rozšíření ANSYSu prostřednictvím technologie ACT i samostatný software spustitelný na jakémkoli stroji obsluhujícím příslušné knihovny. Žádný jiný partner ANSYS podobné nástroje jako SVS FEM nenabízí.

Nadstavbovými nástroji jsou:

  • automatizovaný systém pro běh benchmarků,
  • monitorování licencí,
  • automatické vyhodnocování výsledků za pomoci ANSYS Ensight,
  • automatický sběr dat z měření na Hopkinsonově dělené tyči,
  • vyhodnocování dopadů částic reálných tvarů na testovaný povrch,
  • nástroj hodnocení svarů,
  • výpočet parametrů porézní zóny a děrovaných plechů pro ANSYS Fluent.
Image
SVS FEM simulace Ansys

Po programovacím maratónu účastníci dali odpočinout svým hlavám během týmového sportování i ochutnávek produktů místního minipivovaru.