ROCKY DEM – unikátní software pro simulace sypkých hmot

 • Jediný komerční kód využívající přesný tvar částic (tuhé i flexibilní – od kamenů až po vlákna).
 • Modeluje srážky částic, rozpad částic, abrazi, adhezi, přestup tepla v částicích.
 • Geometrie umožňuje pohyb posuvný, rotační, vibrační, kyvný.
 • Plná integrace s ANSYS Workbench (Fluent, Mechanical).
 • Pokročilé nástroje pro validaci a kalibraci.
 • Unikátní řešič umožňuje výpočty jak na CPU, tak i na vice GPU kartách.

 

Rocky DEM modeluje tok částic pomocí diskrétních prvků (DEM). Díky této metodě probíhají výpočty chování granulárních toku rychle a přesně. Prostředí tohoto softwaru je jednoduché a intuitivní, lze definovat různé tvary částic, stochastické rozložení jejich rozměrů a libovolný pohyb vlastního zařízení. Do výpočtu je možné zahrnout také pokročilé modely porušení částic, adhezi a opotřebení zařízení.

Rocky DEM nabízí plnou integraci s ANSYS Workbench. Výsledné zatížení konstrukce částicemi lze převést do ANSYS Mechanical a vyhodnotit namáhání daného zařízení. Nebo je možné simulovat kombinaci proudění částic a tekutiny pomocí propojení s ANSYS Fluent, což lze využít například pro výpočet fluidního lože, fluidní dopravy apod.

 

Těžební průmysl

 • Mlýny a drtiče          

   

 • Reprodukce různých pohybů složitých geometrií – otáčení, kývání, vibrace, přenos nebo volné pohyby tělesa 
 • Úprava povrchu geometrie vlivem opotřebení
 • Doprava sypkých hmot 

 • Použitím různých CAD modelů přepravních skluzů lze realisticky předpovědět, jak budou jednotlivé částice z různých materiálů navzájem interagovat 
 • Rocky obsahuje vestavěné podávací a příjímací dopravníky, které lze napojit na libovolný skluz
 • S využitím adhezního modelu v kombinaci se správným tvarem částic, lze simulovat různé typy materiálů v různých prostředích, např. dopravu vlhkých lepivých rud          
 • Síta/Vibrační síta a třídiče

 • Rocky DEM umožní předpovědět výkon síta/ třídiče, rozdělení hmotnostních toků, rozložení sil a opotřebení povrchu síta/ třídiče

Procesní aplikace

 • Povlakování tablet nebo potravin

 • Rocky DEM lze využít pro simulaci potahování tablet a prášků, kořenění chipsů a oříšků nebo balení čokolád a bonbonů
 • Balení

 • Díky možnosti nadefinovat požadovaný tvar částice, lze vyhodnotit a zlepšit proces balení potravin, např. balení pytlíků chipsů
 • Míchání sypkých hmot

 • Rocky DEM s vysokou přesností simuluje míchání a umožnuje tak zvýšit jeho produktivitu a snížit dobu míchání
 • Výměna tepla

 • Rocky DEM lze využít pro simulaci konvekce a kondukce ve výměnících tepla
 • Podavače

 • Rocky DEM umožňuje reálně simulovat regulaci toků, proto je inženýry hojně využíván k eliminaci stagnační zóny a optimalizaci podavačů a ventilů pro zisk rovnoměrného toku částic

Zemědělství 

 • Rozstřik hnojiva a simulace orby

 • Skládková sila

 • Rocky DEM umožňuje predikovat působící síly, díky kterým lze vyhodnotit, zdali konstrukce odolá danému namáhání
 • Dopravníky

 • Lze naimportovat geometrie a profil libovolného dopravníku, pro vytvoření simulace a nalezení optimálního řešení

Těžká technika

 • Rýpadla

 • Pomocí Rocky DEM lze předpovědět, jaký vliv budou mít různé materiály na dané rýpadlo a jeho konstrukci. Díky tomuto je možné vylepšit jeho odolnost a výkon
 • Sklápěče

 • Simulováním návrhu tohoto zařízení lze optimalizovat jeho hmotnost a spotřebu paliva
 • Discrete Element Modeling (DEM)
 • Knihovna tvarů částic
  • Size distribution
  • Modifikace tvaru (počet vrcholů, poměry stran, …)
  • Uživatelské tvary
 • Materiálová knihovna (hustota, tření, Void Ratio, Restitution,…)
 • Porušení částic (dle energie při nárazu nebo tření)
 • Otěr/Abraze stěn
 • Vícefázové proudění
 • Kontaktní analýzy
 • Kohezní efekty
 • Valivý odpor
 • Předepsaný pohyb tuhých těles (translační, rotační, cyklický)
 • ANSYS Workbench integrovaná i samostatná verze
 • Napojení na ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical, optiSLang
 • Parametrizace
 • CPU parallel
 • Podpora GPU
 • Umožňuje simulovat úlohy s řádově 10 mil. částic

         

 • ANSYS Workbench
 • ANSYS SpaceClaim Direct Modeler
 • ANSYS Mechanical
 • DesignXplorer
 • ANSYS Fluent (1-way, 2-way)
 • Import (*.stl, *.dxf, *.xgl, *.cas, *.msh)

Cílem je, abyste po absolvování školení byli schopni samostatně pracovat s většinou běžných nástrojů, jež RockyDEM nabízí a dokázali efektivně řešit úlohy z oblasti sypkých hmot. Po absolvování školení budete umět nastavit úlohu, spustit úlohu a provést kompletní vyhodnocení simulace toku sypkých hmot.

Jedná se o školení, jež vás naučí pracovat s moderním nástrojem pro numerické simulace sypkých hmot RockyDEM. Školení zahrnuje úvod do metody Discrete Element Method (DEM) a představení fyzikálních modelů, které jsou dostupné v RockyDEM (např. Hysteretic Linear Spring, Linear Spring Dashpod, Linear Adhesive Force, apod.). Popíše možnosti modelování reálných tvarů částic včetně jejich mletí a drcení. Vyzkoušíte si možnosti nastavení pohybů geometrie od jednoduchých rotačních a translačních, přes složené pohyby jednotlivých provázaných částí, až po nastavení 6DOF pohybů. Součástí školení jsou četné praktické ukázky, na kterých si sami vyzkoušíte vše od importování geometrie, nastavení modelu až po komplexní vyhodnocení výsledků simulace.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin