V čem je ROCKY DEM unikátní?

 • jediný komerční kód využívající libovolně definovaný, přesný tvar částic (tuhá i flexibilní – od kamenů až po vlákna)
 • modeluje srážky částic, rozpad částic, abrazi, adhezi, přestup tepla v částicích,
 • geometrie umožňuje pohyb posuvný, rotační, vibrační, kyvný,
 • plná integrace s ANSYS Workbench (FEA i CFD),
 • pokročilé nástroje pro validaci a kalibraci,
 • řešič na „double precission“ používá spojené SMP řešení mezi CPU a GPU.

Rocky DEM je výkonný program 3D modelování diskrétních prvků (DEM), který rychle a přesně simuluje chování granulárního toku různě velkých a různě tvarovaných částic v dopravníku, mlýně nebo jiném zařízení pro manipulaci s materiály. V prostředí nástroje Rocky DEM je možné definovat nejen tvar částic, ale například i stochastické rozložení jejich rozměrů, porušení částic, opotřebení okolních těles. Nástroj lze využít pro zefektivnění výroby v oblastech zemědělství, potravinářství, kovovýroby, důlní těžby a řadě dalších podnikatelských segmentů. Ve spojení s produkty ANSYS nabízí plnou interakci části jak s fluidním prostředím, tak s konstrukcí, která je tokem částic namáhána.

Těžební průmysl

 • Mlýny a drtiče          

   

 • Reprodukce různých pohybů složitých geometrií – otáčení, kývání, vibrace, přenos nebo volné pohyby tělesa 
 • Úprava povrchu geometrie vlivem opotřebení
 • Doprava sypkých hmot 

 • Použitím různých CAD modelů přepravních skluzů lze realisticky předpovědět, jak budou jednotlivé částice z různých materiálů navzájem interagovat 
 • Rocky obsahuje vestavěné podávací a příjímací dopravníky, které lze napojit na libovolný skluz
 • S využitím adhezního modelu v kombinaci se správným tvarem částic, lze simulovat různé typy materiálů v různých prostředích, např. dopravu vlhkých lepivých rud          
 • Síta/Vibrační síta a třídiče

 • Rocky DEM umožní předpovědět výkon síta/ třídiče, rozdělení hmotnostních toků, rozložení sil a opotřebení povrchu síta/ třídiče

Procesní aplikace

 • Povlakování tablet nebo potravin

 • Rocky DEM lze využít pro simulaci potahování tablet a prášků, kořenění chipsů a oříšků nebo balení čokolád a bonbonů
 • Balení

 • Díky možnosti nadefinovat požadovaný tvar částice, lze vyhodnotit a zlepšit proces balení potravin, např. balení pytlíků chipsů
 • Míchání sypkých hmot

 • Rocky DEM s vysokou přesností simuluje míchání a umožnuje tak zvýšit jeho produktivitu a snížit dobu míchání
 • Výměna tepla

 • Rocky DEM lze využít pro simulaci konvekce a kondukce ve výměnících tepla
 • Podavače

 • Rocky DEM umožňuje reálně simulovat regulaci toků, proto je inženýry hojně využíván k eliminaci stagnační zóny a optimalizaci podavačů a ventilů pro zisk rovnoměrného toku částic

Zemědělství 

 • Rozstřik hnojiva a simulace orby

 • Skládková sila

 • Rocky DEM umožňuje predikovat působící síly, díky kterým lze vyhodnotit, zdali konstrukce odolá danému namáhání
 • Dopravníky

 • Lze naimportovat geometrie a profil libovolného dopravníku, pro vytvoření simulace a nalezení optimálního řešení

Těžká technika

 • Rýpadla

 • Pomocí Rocky dem lze předpovědět, jaký vliv budou mít různé materiály na dané rýpadlo a jeho konstrukci. Díky tomuto je možné vylepšit jeho odolnost a výkon
 • Sklápěče

 • Simulováním návrhu tohoto zařízení lze optimalizovat jeho hmotnost a spotřebu paliva
 • Discrete Element Modeling (DEM)
 • Knihovna tvarů částic
  • Size distribution
  • Modifikace tvaru (počet vrcholů, poměry stran, …)
  • Uživatelské tvary
 • Materiálová knihovna (hustota, tření, Void Ratio, Restitution,…)
 • Porušení částic (dle energie při nárazu nebo tření)
 • Otěr/Abraze stěn
 • Vícefázové proudění
 • Kontaktní analýzy
 • Kohezní efekty
 • Valivý odpor
 • Předepsaný pohyb tuhých těles (translační, rotační, cyklický)
 • ANSYS Workbench integrovaná i samostatná verze
 • Napojení na ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical, optiSLang
 • Parametrizace
 • CPU parallel
 • Podpora GPU
 • Umožňuje simulovat úlohy s řádově 10 mil. částic

         

 • ANSYS Workbench
 • ANSYS SpaceClaim Direct Modeler
 • ANSYS Mechanical
 • DesignXplorer
 • ANSYS Fluent (1-way, 2-way)
 • Import (*.stl, *.dxf, *.xgl, *.cas, *.msh)
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube