ANSYS Forte

ANSYS Forte je jediný simulační balíček CFD pro motory s vnitřním spalováním zahrnující osvědčené techologie řešiče ANSYS Chemkin-Pro, který je vrcholem pro modelování a simulaci plynné fáze a povrchových chemických reakcí. Forte zahrnuje aktuální nástroje pro generování sítě včetně adaptivního zjemňování sítě a zjemňování sítě na bázi vstupní geometrie. Zatímco starší jádro využívalo pro úlohy spalování v CFD simulacích řešiče chemických reakcí, které byly příliš pomalé, Forte umožňuje využít pro zpracování probíhajících rychlých chemických procesů, potřebných pro přesné předpovědi spalování a emisí, vícesložkových modelů paliva v kombinaci s komplexní dynamikou vstřikování bez extrémních nároků na čas řešení.

  • Optimalizace kompresních poměrů u spalovacích motorů
  • Teplotní zatížení v důsledku pracovního cyklu spalovacích motorů
  • Kvantitativní určení emisí u spalovacího motoru
  • Simulace usazování částic v prostorách spalovacího motoru

Automatické generování sítě, které eliminuje týdny úsilí vynaložené na manuální přípravu sítě

Implementovaná technologie řešiče Chemkin-Pro disponuje výpočetní rychlostí potřebnou pro prediktivní simulace motorů

Reálné modely odpařování vícesložkového paliva umožňují ucelenou reprezentaci reálných sprejů a kinetiky pro přesnou predikci účinků spalování

Pokročilé modely sprejů, které výrazně snižují závislost na mřížce a časovém kroku ve srovnání s jinými stávajícími přístupy

Schopnost sledovat částice od vzniku, růstu přes shlukování a oxidaci bez extrémnich nároků na výpočetní čas potřebný pro predikci velikosti částic a jejich počtu

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin