Particleworks

Vytvořeno dne 4. 12. 2020

Particleworks je software pro CFD simulace nestlačitelných tekutin, jako je například voda nebo olej. Je používán pro široké spektrum analýz – mazání převodovek, chlazení motoru, jízda po mokré silnici, peltonova turbína nebo míchání tekutin.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Obrázek 1: Simulace Peltonovy turbíny

Výhodou tohoto softwaru je, že pro své výpočty využívá bezsíťovou metodu „Moving Particle Simulation“ (MPS). Tím pádem je možné okamžitě po naimportování modelu, přejít k zadávání okrajových podmínek, bez zdlouhavé tvorby sítě, jak je známo z tradičních výpočetních programů. Tím dojde ke snížení časové náročnosti. ParticleWorks může pro své výpočty využít grafické karty, které umožňují ještě větší urychlení výpočtu, oproti CPU.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Obrázek 2: Porovnání časové náročnosti běžných metod a Particleworks

Zadávání okrajových podmínek a celková práce se softwarem je velmi rychlá a jednoduchá. Lze jej využít také pro multi-fyzikální výpočty. Je možné počítat nejen více fázové proudění, ale také interakci tekutiny s pevnými látkami a práškovými materiály, jelikož součásti tohoto softwaru je také DEM řešič.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Obrázek 3: Rozstřik vody při průjezdu automobilu

Nejběžněji je Particleworks využíváno pro simulace proudění v převodovkách, zjištění výšky hladiny oleje a jeho následného rozstřiku. Dále je možné sledovat mazání ložisek nebo určit kroutící moment, který je potřeba na provoz jednotlivých ozubených kol. Particleworks lze také použít pro porovnání jednotlivých zátěžných stavů, velmi snadno můžeme změnit například rychlost otáčení nebo množství oleje, který je v převodovce obsažen a následně tyto provozní stavy můžeme porovnat a zjistit tak ve kterém stavu převodovka pracuje efektivněji.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Obrázek 4: Ukázka výpočtu proudění v převodovce

Více informací o tomto softwaru je možné nalézt na webových stránkách:

https://www.svsfem.cz/particleworks

https://www.particleworks.com/home_en.html

https://www.enginsoft.com/

V případě, že Vás tento článek zaujal, neváhejte si s námi domluvit schůzku a dozvědět se o tomto softwaru více.