LS-DYNA a Parallel processing

Vytvořeno dne 22. 9. 2016

LS-DYNA podporuje řešení simulace na více CPU současně, a to ve variantě jednoho bloku paměti (SMP) nebo ve variantě řešení více samostatných úloh (MPP - Massively Parallel Processing).

Image
SVS FEM simulace Ansys

Nárazová zkouška vozidla TB81 dle ČSN EN 1317-2
FE model: 862k nodes (~ 2GB RAM), 278 parts (vozidlo SVSFEM)
HW: HP Z620, Intel Xeon CPU E5 2.3 GHz, MS Win 7

MPP řešení simulace umožnuje efektivnější využití většího počtu CPU. Systém tvorby FE modelu v prostředí LS-DYNA je zvláště vhodný k analýze sestav více těles. Jednotlivé sestavy i podsestavy je možné modifikovat samostatně i v celkovém komplexním modelu. Kompletní model pro explicitní numerickou analýzu je možné vytvořit v mnoha pre/postprocessing SW nástrojích.