blog

​Jak ovládat Ansys díky PyAnsys

Online seminář

Banner PyAnsys
Datum a čas konání
Určeno pro
pokročilého uživatele Ansys
Popis online semináře

V rámci online semináře PyAnsys bychom Vás rádi seznámili s novinkami a možnostmi v oblasti skriptování resp. ovládání Ansys modulů prostřednictvím jazyku Python.
Jako příklad si ukážeme, jak sestavit jednoduchou webovou aplikaci, která pomocí PyFluent automatizovaně spočítá celý model a sestaví report s výsledky.

Zdeněk Čada

Ing. Zdeněk Čada, Ph.D.

Senior Mechanical inženýr

Obhájil disertační práci v oblasti přírodní a technické seizmicity na Ústavu stavební mechaniky na VUT v Brně. Již od dob studia se zabývá modelováním nelineárních statických a dynamických úloh strojních a stavebních konstrukcí včetně teplotních simulací, úloh kmitání konstrukcí v interakci s tekutinou, simulacemi procesu 3D tisku a multi-fyzikálními výpočty v oblasti DEM metod v rámci Ansys Discovery. Je spoluautorem desítek technických článků, zpráv a oponentských posudků. Dále se jako vedoucí vývojového oddělení SVS FEM podílí na vývoji softwarových aplikací ve vztahu k Ansys a je spoluautorem komerčně úspěšných rozšíření ACT pro Ansys.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily