blog

Fakta a výsledky Ansys simulací v energetice a strojírenství

Webinář

Banner webinář SVS FEM
Datum a čas konání
Určeno pro
Manažery, výrobní ředitele, zájemce o inovace, ...

O webináři:

Jedná se o ukázky řešených praktických případů pomocí numerických simulací z oblasti energetiky a strojírenství. Díky tomuto webináři získáte jasnou představu co je možné řešit pomocí dnešních technologií a jaké možnosti máme k dosažení optimálního designu nových zařízení a efektivnějšímu provozu stávajících provozů. Ukázky jsou zaměřeny na oblast proudění tekutin, přestup tepla a práce se sypkými hmotami. Cílem je seznámit účastníky s dostupnými nástroji, které jsou výrazně levnější, než přístup pokus omyl, který vede k častému trouble shootingu během provozu.

Prezentuje:

  • Ing. Jiří Vondál, PhD.

Napište si o záznam

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na webinář

Pro registraci nelze použít soukromý e-mail.