ANSYS Cloud a ANSYS Elastic Units

ANSYS - výpočetní software a výkon na hodinu

ANSYS Cloud a ANSYS Elastic Units je možnost pronajmout si hodinovou licenci ANSYS a / nebo cloud computing. Obě služby fungují v předplaceném systému - zákazník si koupí balík hodin, které využije během jednoho roku. Licence ANSYS není nutná pro použití obou služeb - uživatel se může plně spolehnout na hodinové licence.

Proč ANSYS Cloud? Cílem je poskytnout uživatelům snadné a levné řešení HPC od společnosti ANSYS bez nutnosti konfigurace serveru nebo zapojení místních IT zdrojů. Díky ANSYS Cloudu je možné provádět velmi velké simulace bez potřeby jakékoli infrastruktury HPC.

Proč ANSYS Elastic Units? Tato služba umožňuje efektivně překlenout výpočetní špičky, protože uživatel může dočasně zvýšit počet dostupných lícencí nebo zvýšit funkčnost stávajících licencí. ANSYS Elastic Units je také dobrou nabídkou pro zákazníky, kteří se chtějí vyhnout pořizovacím nákladům na nákup licencí ANSYS pro potřeby jednoho projektu.

ANSYS Cloud vám umožňuje provádět simulace v oblasti mechaniky, proudění tekutin a elektromagnetismu na vlajkových produktech společnosti ANSYS: Mechanical Enterprise, CFD Premium, Maxwell, HFSS. Je také možné používat produkty Discovery.

ANSYS Elastic Units, nebo hodinový pronájem ANSYS: uspořádání, balíčky

ANSYS Elastic Units lze použít pro místní práci a pro práci v cloudu. Je to forma měny, ve které jsou obě služby uspořádány. Při práci v cloudu se náklady na serverovou licenci připočítávají k ceně prostoru na serveru. Servery jsou pronajímány na 3 a 12 měsíců.

Základní jednotkou účtu(měna) je ANSYS Elastic Unit (AEU).

ANSYS Elastic Units jsou k dispozici ve 3 balíčcích:

 • Starter Pack- 2000 AEU
 • Value Pack- 8 000 AEU
 • Large Pack- 32 000 AEU

Cena v AEU za hodinu licence:

 • Geometrické rozhraní - 1 AEU / h
 • Optimalizace (DesignXplorer, Optimetrics) - 2 AEU / h
 • Pre / Post - 4 AEU / h
 • HPC Pack - 6 AUE / h
 • Solver - 8 AEU / h

Příklad dostupných výpočetních hodin na ANSYS Cloudu v závislosti na počtu jader níže je uveden pro balíček Starter Pack. Počet hodin pro Value a Large Pack lineárně narůstá

 • 4 CPU - 250h
 • 20 CPU - 117 hodin
 • 68 CPU - 68h
 • 132 CPU - 51h

ANSYS Cloud – “How To”

 • Připravujeme model pro výpočty pod lokální licencí a lokálním hardwarem (úplný PrepPorocessing: zjednodušení modelu, síťování, okrajové podmínky).
 • Pro usnadnění práce uživatelů jsou k dispozici tři jednoduché konfigurace: malý - 8 CPU, střední - 32 CPU a velký - 112CPU malý / střední / velký.
 • Přihlašujeme se přímo z prostředí ANSYS Workbench do ANSYS Cloud Compute pomocí dialogového okna, kde definujeme základní parametry, tj. Název analýzy, typ analýzy (strukturální nebo CFD), region a vybereme typ clusteru HPC: Malý / Střední / Velký
 • Po provedení analýzy máme náhled průběhu residuí. Velkou výhodou je skutečnost, že pohled je k dispozici z webového prohlížeče. Po dokončení výpočtů dostaneme oznámení na zadanou e-mailovou adresu,
 • Konečné výsledky jsou staženy na pracovní stanici uživatele, na které jsme prováděli přípravu modelu a ze kterého jsme definovali úlohu cloud computingu.
 • Plné postprocesing provádíme lokálně na naší pracovní stanici. To znamená, že musíte stáhnout soubor výsledků.

Pro koho je ANSYS Cloud?

ANSYS Cloud poskytuje obrovský výpočetní výkon a flexibilitu licencování bez potřeby vlastních IT zdrojů. Tím se otevírá možnost testování více numerických modelů, zvyšuje se přesnost výpočtů a co je nejdůležitější - ANSYS Cloud výrazně snižuje čekací dobu na výsledky simulace.

Výhody cloudových výpočtů na ANSYS Cloud ocení zejména společnosti, které nemají rozsáhlou IT infrastrukturu a potřebují přístup k větším zdrojům HPC. Úspora zde spočívá v tom, že není třeba kupovat, opravovat, spravovat vlastní výpočetní klastr a kupovat další licence ANSYS. Další výhodou ANSYS Cloudu je skutečnost, že přístup k licencím a výpočetnímu clusteru je na požádání, tzv. On-Demand. Je také velmi výhodné, že se používá fakturace za hodinovou spotřebu, což pomáhá přesně posoudit náklady projektu a lépe definovat datum dokončení prací.

Velkou výhodou tohoto řešení je také možnost užití licencí ANSYS na lokálních pracovištích v rámci hodinového pronájmu. To vám umožní dočasně zvýšit počet licencí a zvýšit funkčnost vašich licencí ANSYS, aniž byste museli kupovat, nebo pronajímat dodatečné licence.

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube