Přehled novinek ve verzi ANSYS 19

Strukturální simulace

•    Podpora 4 jader v základu pro strukturální výpočty
•    Mapování vlastností vrstevnatých kompozitů ze skořepin na objemové elementy
•    Viscoelastický materiálový model pro simulaci relaxace napětí v kompozitních strukturách
•    Import nativních modelů z LS-DYNA  (*.k files)
•    Vypínání a zapínání elementů (birth-deatch algoritmus) během výpočtu
•    Grafické znázornění hodnot materiálových parametru na geometrickém modelu
•    Detekce vícečetných lokálních minim a maxim na modelu
•    Zobrazení výsledků napětí a přetvoření bez nutnosti jejich zápisu do výsledkového souboru
(jsou počítány až v okamžiku vykreslení z uzlových výsledků)
•    Podpora teplotního zatížení a setrvačných sil během topologické optimalizace
•    Podpora vazeb typu „Joint“ v explicitní dynamice
•    Podpora FSI interakce v cyklicky symetrických analýzách
•    Adaptivní změna sítě při simulaci statické nebo cyklické propagace trhlin
•    Podpora kvadratických tetraedru pro adaptivní zjemňování sítě
•    Algoritmus „Small sliding“, robustní algoritmus pro kontaktní úlohy s malými deformacemi


 

CFD simulace 

•    Unikátní modelování rozstřiku (spreje, injektory, rozstřikovače, ...) zavedením VOF-DPM modelu, který umožnuje řešit přechody z volné hladiny (VOF) do částic (kapiček) řešené na bázi DPM. Přináší významné zrychlení i zpřesnění.•    Svázání modelů eroze s dynamickou sítí pro analýzu finálního tvaru eroze/akrece na stěnách •    Separátní klient pro vzdálené sledování průběhu řešení úlohy s podporou více-násobných připojení
•    Vyhlazení řešení AMG solveru v úlohách s vysokou disturbancí
•    Možnost řešení kavitace, vícefázového proudění a MRF zón u technologie překryvných sítí (overset mesh)
•    Řízené krokování u transientních vícefázových toků
•    Řešení vícefázových toků skrz permeabilní domény
•    Automatické zjemňování mřížky při generování PDF tabulek v úlohách spalování
•    Významné zrychlení řešení přes knihovny Chemkinu via řešič Chemkinu
•    Možnost definovat chování tuhého tělesa a nevázaných (pouze sledovaných) proměnných v AdJoint řešiči
•    Přidána možnost fluttering pro komplexní tvary
•    Možnost exportování zpětných I dopředných vln v úlohách aerodampingu z CFX do Mechanicalu
•    CFD viewer byl nahrazen komplexnějším a novým ANSYS Viewerem (integrace 3D objektů do reportu)
•    Python skript pro generování vlastností reálných plynů •    Nové okrajové podmínkyv  reálné simulaci via Discovery Live

Elektromagnetické simulace

•    Možnost využití ANSYS HPC pro aplikace Electronics Desktop
•    Nově může uživatel se základní licencí využít až 4 jádra pro výpočet
•    Vylepšení RCS analýz - SBR+ metoda pro rozsáhlé modely
•    S-parametry rozptylového pole v RCS analýze blízkého pole
•    Integrace Motor Design Toolkitu do Electronics Desktop
•    Motor Design Toolkit – nástroj pro automatizované analýzy motorových map
•    Propojení napočtených ztrát v Maxwellu do Electronics Desktop Icepaku
•    GUI – zavedení intuitivního Ribbon bar menu
•    GPU ještě více zrychluje výpočet (HFSS, Maxwell)
•    Moužití použít HFSS řešiče v SIWave
•    HFSS nově nabízí tři řešiče – FEM FD, MoM FD a FEM TD
•    FEM TD(Time Domain) řešič využívá stejné sítě jako řešič ve frekvenční oblasti(FD)
•    Možnost využít externí zdroj vzdáleného pole pro okrajovou podmínku
•    GUI – automatické doplňování názvu parametrů
•    Nově podpora importu ECAD dat z Autodesk Eagle a KiCad EDA– Gerber RS-274X
•    Maxwell – zobrazení ztrát pro jednotlivé objekty
•    Vylepšení projení RMxprt-Icepak – modelování pracovní izolace vodičů
•    Maxwell – nezvratná demagnetizace permanentních magnetů vlivem teploty
•    Maxwell – klonování sítě pro zaoblené objekty, elementy se zaoblenými hranami
•    Maxwell – automatická detekce ustáleného děje


 

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin