blog

Zpracování dat ze 3D skenu v Ansys SpaceClaim

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Popis online semináře

V rámci tohoto semináře vám představíme různé způsoby jak s pomocí Ansys SpaceClaim dokážete efektivně převést naskenovaná 3D data na CAD model. Pro reverzní inženýrství je často nutné využití dat ze 3D skenu. Data je však vždy nutné nejprve zpracovat. Surové výstupy ze 3D skenu totiž představují pouze mrak bodů, které neví o tom, že jsou součástí roviny, válcové plochy či zkosení. Navíc tato data bývají často plná nástrah - jako jsou falešné prvky, díry (nenaskenovaná místa) a podobně. Zpracování dat ze 3D skenu představuje proces, kdy získáváme na základě těchto surových dat čistý CAD model, který můžeme dále používat mnohem efektivněji.

Marek Šebík

Ing. Marek Šebík

Vedoucí oddělení Explicitu

Marek Šebík je vedoucím oddělení explicitních výpočtů. Dlouhodobě se zabývá simulacemi vysoce nelineárních dynamických dějů, které probíhají ve zlomcích sekund. Vystudoval obor Inženýrská mechanika a biomechanika na VUT v Brně, přičemž část studia strávil také ve Švédsku na Mälardalens universitet. Od té doby mu pod rukama prošla celá řada jak komerčních tak výzkumných projektů zaměřených na nárazové zkoušky bezpečnostních silničních bariér či pádové zkoušky nejrůznějších produktů – od počítačů až po ochranné prvky v jaderných reaktorech. Aby jeho řešení bylo vždycky optimální, využívá také program Ansys optiSLang a nezalekne se ani programování v jazyce Python. Jeho eso v rukávu bude ale vždycky Ansys LS-DYNA.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily