blog

Úvod do explicitních výpočtů s Ansys Explicit Dynamics

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Popis online semináře

Na tomto semináři se seznámíte obecně s explicitními výpočty. Seminář je určen pro pevnostní výpočtáře, kteří chtějí proniknout do základů explicitních výpočtů, a dozvědět se o možnostech jejich využití v praxi. Vysvětlíme vám základní principy a zařazení explicitních výpočtů do kontextu strukturálních analýz. Odhalíme také možnosti využití explicitních simulací tak, abyste se jako řešitelé naučili, jak se můžete lépe rozhodnout, pro který problém je výhodnější využít explicitní řešič.

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily