blog

Úvod do Ansys LS-DYNA

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Určeno pro
zájemce o Ansys LS-DYNA, úroveň začátečník
Software
Popis online semináře

Že je Ansys LS-DYNA jedničkou v oblasti simulací dynamických dějů, ví dnes asi každý výpočtář. V tomto semináři vám ale představíme i mnoho dalších možností tohoto řešiče, které jsou za hranicí běžného explicitního řešení. Ukážeme vám, že LS-DYNA nabízí nástroje na řešení řady dalších odvětví fyziky jako např. proudění, elektromagnetismus, teplotní úlohy,... Díky filosofii single-code navíc dokáže uživatel tyto jednotlivé oblasti fyziky řešit v multifyzikálních úlohách najednou velmi snadno a efektivně bez složitého propojování různých řešičů.

Marek Šebík

Ing. Marek Šebík

Vedoucí oddělení Explicitu

Marek Šebík je vedoucím oddělení explicitních výpočtů. Dlouhodobě se zabývá simulacemi vysoce nelineárních dynamických dějů, které probíhají ve zlomcích sekund. Vystudoval obor Inženýrská mechanika a biomechanika na VUT v Brně, přičemž část studia strávil také ve Švédsku na Mälardalens universitet. Od té doby mu pod rukama prošla celá řada jak komerčních tak výzkumných projektů zaměřených na nárazové zkoušky bezpečnostních silničních bariér či pádové zkoušky nejrůznějších produktů – od počítačů až po ochranné prvky v jaderných reaktorech. Aby jeho řešení bylo vždycky optimální, využívá také program Ansys optiSLang a nezalekne se ani programování v jazyce Python. Jeho eso v rukávu bude ale vždycky Ansys LS-DYNA.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily