blog

Tvorba sítí pro CFD pomocí SpaceClaim Meshing

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Určeno pro
zájemce o Ansys SpaceClaim, především pro výpočtáře z oblasti proudění
Popis online semináře

Efektivní tvorba sítí je stále důležitou součástí práce při vytváření CFD simulací. Pro celou řadu oblastí jsou klíčové strukturované sítě se šestistěnnými buňkami (hexahedral). Nový nástroj SpaceClaim Meshing se snaží doplnit a časem i nahradit tvorbu sítí pomocí nástroje Ansys ICEM. Jedná se o moderní prostředí, ve kterém je možné tvořit jak jednoduché, tak i komplexní sítě s pomocí nástrojů převzatých z Ansys ICEM.

Branislav Zustin

Ing. Branislav Zuštín, Ph.D.

CFD inženýr

Absolvoval magisterský a doktorský studijní program na ZČU v Plzni. Studium bylo zaměřeno na fyzikální inženýrství, fyziku vakua, fyziku pevných látek a především na fyziku výbojového plazmatu a tenkých vrstev. V disertační práci se věnoval vysokovýkonovému pulznímu magnetronovému naprašování (HPPMS) vysokotvrdých TiN vrstev a také kombinované metodě HPPMS naprašování s částečně nataveným terčem. V současnosti se zabývá numerickými simulacemi proudění tekutin zejména v aplikaci Fluent, CFX a Polyflow. Specializuje se na oblasti pre a post processingu pro FEM a CFD (ICEM, EnSight).

Všechny lektorovy semináře
Jiří Vondal

Ing. Jiří Vondál, Ph.D.

Vedoucí oddělení Proudění

Získal titul Ing. na ČVUT v Praze a Ph.D. na Fakultě strojní, VUT v Brně v oblasti CFD simulací spalování. Absolvoval stáže na University of Nebraska-Lincoln a TU Munich. V současné době vyučuje na VUT předmět Praktické aplikace CFD. Dlouhodobě se zabývá simulacemi proudění, přestupu tepla, vícefázového proudění a proudění s chemickými reakcemi. Řeší nasazení technologií pro simulaci sypkých hmot pomocí DEM metody a bezsíťové metody proudění. Je autorem software pro obrazovou analýzu sypkých hmot a dalších analytických nástrojů pro inženýrské výpočty naprogramovaných v jazyce Python a C. V současné době u nás vede tým zaměřený na proudění tekutin.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily