Školení ANSYS FLUENT - Multiphase (Vícefázové proudění)

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

29 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Vícefázové proudění hraje často klíčovou roli v průmyslových procesech. Pochopení vícefázovéých a souvisejících jevů je důležité pro optimalizaci jak procesů tak výrobků. Vícefázové modely v ANSYS Fluent jsou schopny zachytit celou škálu vícefázových aspektů. CFD simulace mohou výrazně přispět k porozumění vašich vícefázových úloh.

Požadavky:

 • Zkušenosti s ANSYS Fluent

Obsah školení:

 • Úvod do terminologie vícefázového proudění, možnosti modelování ve Fluentu
 • DPM model částic a kapek
 • Nastavení modelu ve Fluentu a jeho možnosti
 • Okrajové podmínky, stacionární a nestacionární sledování částic
 • Vyhodnocení výsledků DPM simulace
 • Volume of Fluid (VOF) model
 • Modelování volné hladiny, identifikace mezifázového rozhraní
 • Povrchové napětí a kapilární síly u stěny
 • Speciální případy – otevřený kanál, útlum turbulence, přestup hmoty a tepla
 • Okrajové podmínky, nastavení řešiče pro VOF
 • Modelování rozhraní plyn-kapalina, Euler-Lagrangian a Eulerian přístup, silové účinky na fázové rozhraní
 • Proudění s vysokou hustotou částic, základní druhy proudění, výběr vhodného modelu, představení jednotlivých přístupů, doporučený postup řešení
 • Populance Balance Modelling (PBM), využití pro popis vývoje velikosti částic (kapek i pevných částic), nastavení modelu a jeho použití ve Fluentu
 • Fázová přeměna – kavitace, vypařování, kondenzace, var, model mokré páry
 • Modelování turbulence ve vícefázových úlohách, modelování tenkého Eulerovského filmu na stěně, eroze stěn
 • Uživatelem definované funkce (UDF) pro oblast vícefázového proudění
 • Rozstřik kapaliny (sloshing), plnění domény kapalinou
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin