Školení ANSYS FLUENT - Combustion and Radiation (Spalování a radiace)

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

27 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS Fluent, kteří se chtějí seznámit s možnostmi a způsoby modelování spalování a radiace. Účastník se seznámí se základními postupy pro definování jednotlivých typů hoření a přenosu tepla sáláním, včetně fyzikálních omezení pro konkrétní numerické modely.

Obsah školení:

 • Úvod do numerického modelování spalování
  • Vysvětlení základních pojmů
  • Způsoby volby vhodného modelu
  • Vstupní požadavky na mřížku, počáteční a okrajové podmínky
  • Způsoby definování chemických reakcí
 • Difusní spalování
  • Laminar Finite Rate, Finite Rate/Eddy Dissipation, EDC, PDF Transport model
  • ISAT, Real gases, CHEMKIN, Reacting Channel model
 • Kinetické spalování
  • Extended Coherent Flame Model (ECFM), C-, G- eqv. model
  • Equlibrium, Flamelet
 • Modelování spalování s diskrétní fází - kapalná paliva
  • definování rozstřiku, interakce s proudovým polem a se stěnou
  • spalování
  • spalování pevných paliv
 • Modelování emisí
  • NOx (thermal, prompt, fuel, N2O, reburn, SNCR)
  • SOx (gas, fuel, solid)
  • Saze (1-, 2- step, Tesner, Moos-Brooker)
  • Decoupled Detailed Chemistry
 • Modely radiace
  • Úvod, vysvětlení základních pojmů
  • Použití jednotlivých modelů (Rosseland, P-1, DO, S2S, DTRM, WSGGM)
 • Praktické ukázky
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin