Školení ANSYS CFD - Fluent

Délka školení: 

3 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

27 000 Kč

 

Základní školení k produktu Ansys CFD se zaměřením na využití softwaru Ansys Fluent. Cílem je seznámit účastníky s celým postupem od přípravy geometrie, tvorby výpočetní sítě, nastavení a spuštění výpočtu až po vyhodnocení výsledků. Po absolvování školení budete schopni samostatné práce na úlohách zahrnující trubulentní proudění, přestup tepla, transientní děje a parametrické simulace. Školení zahrnuje jak úvod do teoretických základů mechaniky tekutin, tak praktické úkázky ze široké palety inženýrských aplikací. V průběhu budou využity programy SpaceClaim, Fluent Meshing a Fluent solver.

Obsah školení:

  •    Obecné seznámení se CFD, postup řešení, možnosti současných nástrojů
  •    Nastavení výpočtových zón a okrajových podmínek, typy okrajových podmínek, využití symetrie v   geometrii úlohy a   periodické okrajové podmínky
  •     Volba materiálů, nastavení rozhraní mezi sítěmi, vlastnosti porézních zón a jejich použití
  •     Nastavení turbulence, představení jednotlivých modelů, mezní vrstva
  •     Modelování přestupu tepla
  •     Nastavení řešiče, numerika, inicializace řešení, průběh výpočtu a jeho hodnocení
  •     Nestacionární řešení, volba časového kroku
  •     Parametry a design points ve Fluentu při integraci do Workbench
  •     Best Practice – praktické tipy pro efektivní a správné používání Fluentu
  •     Vyhodnocení výsledků – ve Fluentu, číselné vyhodnocení, tvorba grafů, 2-D řezy a 3-D plochy, tvorba videa
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin