Školení ANSYS CFD - CFX

Délka školení: 

3 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

27 000 Kč

 

Základní školení k produku CFX. Je vhodná základní znalost mechaniky tekutin a znalost inženýrské problematiky plánovaných úloh. Školení ve třech dnech seznamuje velmi detailně s postředím a základními modely CFX. Seznámí uživatele rámcově s teoretickým pozadím, tak s postupem definice okrajových podmínek nastavení řešiče i finálního vyhodnocení spočtené úlohy. Zabývá se rovněž kvalitativními kritérii při hodnoceni a verifikaci modelu jak v části preprocesorové, tak postprocesorové. Rámcově seznamuje i s pokročilejšími kapitolami skriptování a programování.

Obsah školení:

  • Obecné seznámení s CFD výpočty a představení grafického rozhraní Workbench a CFX
  • Nastavení výpočtu: materiály, okrajové podmínky, fyzikální děje, numerika řešení, apod.
  • Porézní zóny, zdrojové členy
  • Nastavení turbulentních modelů a modelů pro přestup tepla
  • Mezisíťová rozhraní a pohyblivé zóny (příklad na rotující axiální lopatky ventilátoru)
  • Nestacionární simulace 
  • Best Practice – praktické tipy pro efektivní a správné používání CFX
  • Ověření správnosti a přesnosti řešení, uživatelem definované rovnice a proměnné, CFX Expression Language (CEL), CFX Command Language (CCL), skriptování
  • Vyhodnocení výsledků (číselně a graficky)
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin