Školení ANSYS Workbench Mechanical 1

Datum: 

3. Únor 2020 - 4. Únor 2020
21. Duben 2020 - 22. Duben 2020
9. Červen 2020 - 10. Červen 2020
7. Září 2020 - 8. Září 2020
23. Listopad 2020 - 24. Listopad 2020

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

15 000 Kč

 

Cílem tohoto základního školení je seznámit nové uživatele a začátečníky s prostředím softwaru ANSYS Workbench Mechanical a na praktických příkladech zvládnout výpočty z oblasti lineární statiky. Dohromady se školením Workbench Mechanical 2 uživatel získá základní dovednosti v prostředí Workbench Mechanical, proto doporučujeme tato školení absolvovat společně.

Obsah školení:

 • FEM – Úvod do teorie a aplikace MKP (na vyžádání během školení)
 • User Interface – Uživatelské prostředí softwaru ANSYS Workbench (řízení projektů, návaznosti úloh, …)
 • Preprocessing – Příprava výpočtových modelů:
  • Geometry Import – Import CAD geometrií (2D nebo 3D, objemová, plošná a liniová tělesa, parametrů, skupin výběrů entit, souřadnicových systémů, …)
  • Selecting – Selektování entit (výběr objemů/ploch/hran/bodů, pojmenované skupiny výběrů, …)
  • Virtual Topology – Úprava geometrického modelu za účelem aplikace okrajových podmínek a zjednodušení síťování
  • Meshing – Vytvoření sítě konečných prvků (lokální a globální ovládání generovaní sítě, druhy sítí, …)
  • Static Structural Analysis – Okrajové podmínky a zatížení (silové, deformační, plošné, objemové, soustředěné, …)
  • Rigid/Flexible Bodies – Redukce modelu tělesa na jeden uzel s šesti stupni volnosti
  • Multi-body Parts – Úvod do řešení sestav (sdílení topologie, spojitost sítě, lepené kontakty, …)
  • Remote Points – Úvod do používání vzdálených bodů (soustředěné hmoty, síly, okrajové podmínky, spoje, …)
 • Analysis Settings – Nastavení řešiče statických strukturálních úloh (typy řešičů, výstupní veličiny, krokování, …)
 • Postprocessing – Získávání výstupů pro vyhodnocení výsledků (posunutí, napětí, reakce, grafy, …), konvergence sítě (ověření výskytu singularit) a přesnost řešení (odhad chyby)
 • Parametrization – Parametrizace úloh (sestavování návrhových bodů ze série vstupních a výstupních parametrů, tabulkové a grafické výstupy pro vyhodnocení)
Registrace
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube