Školení ANSYS LS-DYNA: úvod do pasivní bezpečnosti

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

21 500 Kč

 

Cílem tohoto školení je rozšířit stávající znalosti a dovednosti účastníků školení v oblasti explicitních výpočtů v programu LSDYNA o prvky týkající se pasivní bezpečnosti vozidel. Během školení si účastníci sami vyzkouší práci s klíčovými složkami pasivní bezpečnosti (sedačka, figurína – tzv. dummy, bezpečnostní pás, airbag) na praktických příkladech.

 

Obsah školení:

  • Obecná doporučení pro simulace nárazových zkoušek vozidel
  • Okrajové podmínky pro část vozidla zahrnutou v simulaci
  • Figuríny – přehled dostupných modelů (volně dostupné i komerční modely), polohování modelu, usazení do sedačky včetně inicializace napětí, …
  • Bezpečnostní pásy – přehled jednotlivých přístupů při modelování pásů, přehled dílčích částí modelu bezpečnostního pásu, tvorba modelu bezpečnostního pásu kombinovanou metodou (1D+2D prvky)
  • Airbagy – přehled jednotlivých přístupů při modelování airbagů, příprava jednoduchého modelu airbag
  • Vyhodnocení výsledků – signály z modelu figuríny, základní veličiny hodnotící míru zranění pasažéra (HIC, CSI), rychlosti, zrychlení, namáhání bezpečnostních pásů a airbagů

 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin