Školení ANSYS Twin Builder

Délka školení: 

3 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

27 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Cílem tohoto školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s problematikou simulace systémů pomocí programu ANSYS Twin Builder. Účastník má v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

 • Úvod do systémových simulací. Co je to systémový model, proč se využívá, jak se popisuje. Seznámení s různými popisy komponent
 • Úvod do nástroje Ansys Twin Builder. Představení grafického rozhraní, rozložení, ovládání, filozofie modelování. Popis adresářové struktury projektu. Tvorba jednoduchého modelu.
 • Seznámení se s knihovnami Twin Builderu. Úvod do popisujících jazyků, jejich porovnání. Kauzální a akauzální přístup. Výhody a nevýhody jednotlivých popisů. Tvorba kombinovaného multifyzikálního modelu.
 • Úvod do tří typů hlavních řešičů Twin Builderu – statický, harmonický, transientní. Nastavení řešičů. Tvorba náhradního modelu baterie.
 • Uvedení do postprocessingu. Tvorba grafů, čtení hodnot z grafů. Používání funkcí pro odvozené veličiny (střední hodnota, efektivní hodnota, FFT, …)
 • Pokročilé techniky – parametrické, optimalizační, citlivostní analýzy v modulu Optimetrics. Seznámení s moduly DesignXplorer a OptiSlang. 
 • Úvod do jazyka Modelica. Tvorba modelu a parametrů. Kompilace komponenty.
 • Úprava Modelica modelu pro multifyzikální simulaci. Propojení s ROM komponentou na úrovni systémového modelu.
 • Propojení 3D komponent v systémové analýze, kosimulace s nástrojem ANSYS Fluent a dynamikou tuhých těles.
 •  Úvod do modelů s redukovaným stupněm volnosti. Tvorba ROM, lineární časové ustálené systémy. Statické a dynamické systémy. Příklady jednotlivých ROM, výhody a úskalí jednotlivých modelů.
 • Seznámení s rozhraním FMI (Functional Mock-up Interface). Využití FMU(Functional Mock-up Unit) pro obecný import.
 • Tvorba HMI (human machine interface) pro systémové analýzy.
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin