Školení Elektromagnetické simulace - ANSYS Maxwell

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

19 500 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou simulace nízkofrekvenčních elektromagnetických polí programem ANSYS Maxwell. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

  • Přehled simulačních prostředků pro elektromagnetické a elektronické aplikace, úvod do elektromagnetických simulací v prostředí ANSYS Maxwell
  • Simulace magnetostatických polí, tvorba parametrického geometrického modelu, okrajové podmínky pro magnetostatické výpočty, nastavení vlastního konvergenčního kritéria, výpočet sil a indukčností, postprocessing magnetostatických veličin
  • Elektrostatické simulace, import geometrie, databáze materiálů, okrajové podmínky pro elektrostatické výpočty, adaptivní tvorba sítě, výpočet vlastních a vzájemných kapacit soustavy vodičů, postprocessing elektrostatických veličin
  • Analýza kvazistacionárního harmonického magnetického pole, tvorba parametrického modelu, nastavení rozsahu frekvencí, okrajových podmínek a buzení pro kvazistacionární simulace, výpočet hloubky vniku a nastavení zjemnění sítě, výpočet tepelných ztrát, elektrodynamických sil a impedance soustavy vodičů, postprocessing harmonických veličin
  • Analýza nestacionárního magnetického pole, databáze materiálů, nelineární magnetické vlastnosti,digitalizace magnetických charakteristik materiálů (Sheet Scan), parametry vinutí, diskretizace, okrajové podmínky a buzení pro transientní simulace, výpočet elektrodynamických sil a postprocessing transientních veličin
  • Simulace elektrických obvodů (Maxwell Circuit Editor), tvorba jednoduchých elektrických schemat a sdružená simulace konečnoprvkového modelu buzeného elektrickým obvodem (Maxwell + Maxwell Circuit Editor)
  • Dynamické účinky magnetických sil, simulace pohybu v magnetickém poli, úprava modelu pro simulaci pohybu, nastavení mechanických veličin, postprocessing
  • Simulace rotačních obvodů s permanentními magnety, úprava a parametrizace modelů, databáze materiálů, polarizace magnetů, cyklické okrajové podmínky, parametrické simulace (Optimetrics), postprocessing
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin