ANSYS TurboGrid

ANSYS TurboGrid vytváří ucelené sítě pro minimalizaci závislosti modelu na síti, která je kritická při posuzování rozdílů mezi jednotlivými konstrukčními návrhy.

ANSYS Turbogrid importuje definovanou geometrii z nástrojů pro tvorbu lopatek, jako např. ANSYS BladeModeler, takže vybrané topologie mohou být následně upraveny pro specifické požadavky vytvářených lopatek. Integrované topologie mřížky zajišťují generování optimální sítě s minimálními uživatelskými vstupy a nároky na uživatele. Stejná topologie je pak automaticky přenesena do jednotlivých variant konstrukčních návrhů, aby byla zajištěna maximální konzistence sítě mezi jednotlivými variantami. ANSYS TurboGrid maximalizuje produktivitu při posuzování velkého počtu variant lopatkových konstrukcí a nabízí možnost skriptování pro dávkové řízení aplikace.

  • Tvorba sítě lopatkových strojů
  • Optimalizace síté obvodových štěrbin u rotorových lopatek
  • Parametrická tvorba sítě z 2-D řezů lopatek

Plně automatizovaná topologie a síťování   

ANSYS TurboGrid obsahuje unikátní technologii, která je zaměřena na kompletní automatizaci kombinovanou s výjimečnou úrovní kvality sítě i pro ty nejsložitější tvary lopatek. Požadovaná velikost finální sítě je předem definována (včetně dělení volitelné mezní vrstvy) a všechny ostatní kroky jsou prováděny automatizovaně. Jednotlivé úhly vytvářené mřížky jsou mimořádně dobré, přechody sítí s různou jemností dělení jsou velmi hladké a elementy vytvářené v mezních vrstvách v blízkosti stěn zachovávají velice dobrý poměr stran a splňují celou řadu kvalitativních kritérií pro posuzování kvality vytvořené sítě, tak aby mezní vrstvy dokázaly účinně řešit problémy proudění v blízkosti stěn.

 Zaměření na lopatkové stroje

ANSYS TurboGrid nabízí uživatelsky přívětivé „klikací“ prostředí s řadou funkcí používaných strojními inženýry při návrhu lopatek včetně 2-D lopatkové mříže pro zobrazení průtočné cesty a polohy lopatek. Náhledy jednotlivých variant jsou automaticky aktualizovány tak, aby respektovaly a vizualizovaly každou změnu a vstupy uživatele.

Automatizované síťování obvodových štěrbin rotorových lopatek

ANSYS Turbogrid nabízí řešení v síťování štěrbin v oblasti paty i špice lopatky. Uživatel může určit velikost štěrbiny několika způsoby: např. jako procentuální velikost rozpětí, či specifikovanou vzdálenost od paty či bandáže. Mřížka na štěrbině může být zalícovaná i nezalícovaná podél středu tloušťky lopatky, aby byla zajištěna optimální kvalita sítě pro adekvátní predikci proudění ve štěrbině.

Rychlý způsob hodnocení kvality sítě

ANSYS TurboGrid poskytuje okamžitou zpětnou vazbu při hodnocení kvality sítě na základě kvalitativních kritérií: skew-angle, mesh expansion rate, aspect ratio,... Elementy, které nesplňují kvalitativní kritéria, jsou zvýrazněna a uživatel je následně naváděn k odpovídající modifikaci vstupů či procesu řízení tvorby sítě.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin