ANSYS CFX

ANSYS CFX je vysoce výkonný, obecný řešič úloh z oblasti výpočetní mechaniky tekutin, který inženýři z mnoha oblastí používají při řešení komplexních problémů již více než 20 let. Jádrem řešiče CFX jsou velmi pokročilé technologie, které jsou klíčem k rychlému, robustnímu, spolehlivému a přesnému řešení. Tento moderní, vysoce paralelizovaný řešič je základnou s velkým výběrem fyzikálních modelů, které zvládají téměř jakýkoliv druh fyzikálních jevů souvisejících s prouděním tekutin. Řešič a modely jsou zabalené v moderním, intuitivním a flexibilním grafickém prostředí s rozsáhlými možnostmi pro přizpůsobení a automatizaci pomocí souborů relací, skriptováním a silným parametrickým jazykem.

 • Analýza proudění v potrubním systému
 • Topologická optimalizace zadní části karoserie osobního automobilu
 • Výkonové charakteristiky Peltonovy turbíny
 • Parametrická optimalizace zpětné klapky
 • Simulace spalování v koksárenské věži
 • Simulace chlazení elektromotoru
 • Analýza proudění ve výrobní hale
 • Numerická simulace zamlžování/odmlžování světel osobního automobilu
 • Predikce hluku od proudění v kabině automobilu
 • Optimalizace lopatek vícestupňové turbíny
 • Simulace procesu chlazení vysokoteplotního média v potrubním systému
 • Simulace zhášení v koksárenském provozu
 • Predikce emisní zátěže vysokovýkonového spalovacího zařízení
 • Optimalizace chlazení turbogenerátoru

Efektivní a flexibilní pracovní postup

Ideální pro vázané fyzikální úlohy

Řešení složitých modelů s vysokou spolehlivostí

Rotační mechanismy

Technologie pro extrémní výpočty (HPC)

Turbulentní modely

Kondukční/konvekční přenos tepla a záření

Vícefázové proudění

Interakce pevných látek a tekutin (FSI)

Flexibilní síť

Chemické reakce a spalování

Metoda vnořených sítí

Pokročilé vylepšení a možnosti CFX:

Zjednodušení a úpravy geometrie

Six Sigma analýza a průzkumová analýza

Pokročilé síťování

Přídávné moduly pro lopatkové stroje

Rychlá 2-D průtoková analýza

Rychlý 3-D nástroj pro návrh lopatek

Speciální nástroj pro síťování lopatkových strojů

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin