ANSYS nCode DesignLife

ANSYS nCode DesignLife je rozšíření ANSYS Mechanical pro hodnocení únavové životnosti. Využívá výsledků analýzy konečných prvků (FEA) od ANSYS Mechanical nebo jiných podobných programů pro výpočet napětí a přetvoření a následně kumuluje porušení způsobená opakovaným zatížením. 

nCode DesignLife umožňuje opakovaně a spolehlivě předpovědět únavovou životnost. Můžete rychle vyhodnotit použití různých materiálů a alternativní geometrie pro nové návrhy a pak je v procesu ladění před vytvořením prvního prototypu optimalizovat pro dosažení požadovaných kritérií výrobku.

Pomocí tohoto špičkového nástroje k analýze životnosti, který je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, mohou zkušení uživatelé vytvářet komplexní zátěžové „pracovní cykly“ založené na měření, které představují zatížení na konstrukci, alternativně mohou využít očekávané zatížení. Celý proces je automatizovaný a při změně vlastností produktu je možné jednoduše aktualizovat životnost.

  • Analýzy vysoko- a nízkocyklové únavy
  • Hodnocení únavové životnosti kompozitních konstrukcí
  • Únavová životnost svařovaných konstrukcí
  • Vibrační únava
  • Simulace růstu únavových trhlin
  • Termomechanická únava

Plná integrace do prostředí ANSYS Workbench

Rozsáhlá knihovna materiálu pro únavu

Vysoce výkonný řešič

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin