ANSYS Mechanical Pro

ANSYS Mechanical Pro je simulační nástroj umožňující uživateli řešit teplotní analýzu, strukturální statickou analýzu včetně hodnocení únavové životnosti (Fatigue), modální analýzu pro výpočet vlastních frekvencí a výpočet vzpěrné stability. Vzájemná interakce těles je zajištěna pomocí pokročilých (lineárních i nelineárních) kontaktních algoritmů. Pro analýzy uživatel může využívat lineárně elastické materiálové modely.

  • Pevnostní analýza strojních dílů  - převodovky, podvozky, ložiska
  • Statické výpočty v stavebnictví – schodiště, mosty, tunely
  • Analýza vlastních tvarů vrtule turbín, budov, rámů strojů
  • Analýza únavy ozubených koles
  • Zvýšení spolehlivosti ventilů a regulátorů

Automatická detekce kontaktů
Široká škála možností pro modelování interakce mezi částmi sestavy. Nástroje pro automatické generování kontaktu detekují a urychlují tvorbu kontaktních dvojic s možností změnit nastavení kontaktu nebo ručně definovat další kontakt.

Rychlá a přesná analýza prototypu
Statické a tranzientní analýzy, lineární a nelineární stabilita dílů a sestav.

Robustní solver pro nelineární úlohy
Spolehlivá analýza změn pevnosti (velké deformace, přetvoření).

Termální analýza
Ustálené a tranzientní teplotní analýzy včetně efektu konvekce, kondukce a radiace. Umožňuje simulovat fázové změny a závislost materiálů na teplotě.

Parametrická analýza
Analýza více návrhů umožňuje vybrat nejvhodnější komponenty pro finální produkt. 

Topologická optimalizace
Optimalizace tvaru konstrukce při dodržení reálných podmínek.

Hodnocení únavové životnosti 
Vysoko- a nízkocyklová analýza únavy. 

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin